Bättre ordning. Vakter ska se till att folk inte springer ut på gatan – och trafikkontoret jobbar på en nya och bättre arbetsformer.
Bättre ordning. Vakter ska se till att folk inte springer ut på gatan – och trafikkontoret jobbar på en nya och bättre arbetsformer.

Vakter bevakar vattenspelet

Vattenspelet på Avenyn har visat sig vara en trafikfara. Nu har vakter skickats ut för att hålla koll.

ANNONS
|

Längs vattenspelet på Avenyn går ett par personer i gula västar, för att se till att ingen plötsligt springer ut i gatan och blir påkörd. För sedan fontänen blev klar har det visat sig att inte minst barn kan få för sig att korsa gatan utan att se sig för till det lockande vattnet.

Stefan Eglinger, trafikdirektör i Göteborgs stad, säger att det varit ett önskemål att "befolka platsen" mer och att de västklädda medarbetarna – som han hellre kallar värdar än vakter – också finns där för att informera om vattenspelet och annat som finns på Götaplatsen.

ANNONS

– Men vi har också sett att det finns en del ystra beteenden som inte är bra, kopplat till trafiken.

Ystra beteenden?

– Ja, man hoppar spontant ut i körbanan. Därför har vi satt ut värdar som hjälper folk.

Läs även: Peter Hjörne - "Värre än väntat"

Att det nya vattenspelet är ett problem ur trafiksäkerhetssynpunkt har också politikerna i trafiknämnden reagerat på. Nämndens vice ordförande Henrik Munck (MP) begär i ett yrkande att trafikkontoret gör en extra översyn av trafiksäkerheten kring fontänen, och vidtar åtgärder om det finns några risker.

I alla beslut som fattas i kommunen ska barnperspektivet vägas in. Martin Wannholt, kommunalråd för Samverkande göteborgare, tycker att det är anmärkningsvärt att man fattat ett beslut värt 30 miljoner kronor och helt missat det. I en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson vill han ha svar på den frågan – och vad man från kommunledningens sida tänker göra för att barnsäkra vattenspegeln i efterhand. Lösningen med vakter hoppas han blir högst tillfällig.

– Den finns ju inte med i någon budget. Om vi ska ha två anställda som står där så blir det väl billigare att flytta alltihop.

ANNONS

Läs även: Adam Cwejman - Lågvattenmärket på Götaplatsen

Trots att det är trafiknämnden som fattat beslut om finansiering har ledamöterna haft minimal insyn i vad det faktiskt var som skulle byggas. Axel Josefson (M) konstaterar att det lett fram till att man byggt någonting som måste bevakas för att folk inte ska springa ut i trafiken.

– Det är oacceptabelt att vi hamnat i det här läget. Det visar hur beslutet forcerats fram och att vi inte haft kontroll på detta.

Hur länge värdarna ska vara på plats är ännu inte bestämt.

– Vi får se hur länge det behövs. Vi har andra åtgärder på gång, som ett staket som hindrar folk från att hoppa ut i körbanan. Vi vill ju gärna att man ska ta del av vattnet, men ordna så att det blir säkrare, säger Stefan Eglinger.

Staketen väntas vara på plats inom de närmaste veckorna.

Fakta: Kostnaderna

Projektet har totalt kostat 30 miljoner kronor. Så här ser fördelningen ut.

Gångytor: 12,3 miljoner kronor

Belysning: 4,3 miljoner kronor

Körytor : 2,5 miljoner kronor

Trafikomläggningar/evenemang: 1,6 miljoner kronor

Vattenspel: 5,6 miljoner kronor

Information: 700 000 kronor

Administration: 3 miljoner kronor

Källa: Göteborgs stad

ANNONS