Utsläppsmätare testas under bygget av Västlänken

Västlänken blir testverkstad för en ny mätteknik, som ska larma om höga koncentrationer av farliga partiklar i realtid. Tekniken ska göra det lättare att sätta in åtgärder för att ge bättre luftkvalitet under byggtiden.