Utrullningen av Office 365 återupptas – säkerhetsproblemen har avtalats bort

Säkerhetsproblemen med Office 365, som fick Göteborgs stad att avbryta utrullningen till tiotusentals användare, har nu avtalats bort. Innan året är slut ska staden vara klara med projektet.

ANNONS
|

Göteborgs stad håller på att gå över till Microsofts molnbaserade tjänst Office 365. Efter att Göteborgs stadsjurister och informationssäkerhetschef slagit larm så fick arbetet avbrytas i början av oktober. 23 000 kommunanställda hade då redan gått över till det nya systemet medan 20 000 stod på tur. Viss känslig information, som Microsoft lagrar för kommunens räkning, var redan att betrakta som röjd.

På torsdagen blev en lösning klar som gör att problemen är åtgärdade, enligt Nisse Waldefeldt, förvaltningschef på intraservice. Lösningen har gått att nå avtalsvägen.

– Nu har vi kunnat skriva på alla papper och kan köra igång igen. Tillsammans med stadsjuristerna och Microsoft har vi fått till ett tilläggsavtal som reglerar all mänsklig kontakt från Microsofts sida med Göteborgs stads information.

ANNONS

Lösningen går ut på att Microsoft ska skicka ansökningar när de ska hantera känslig information. Sedan kommer Göteborgs stad att sekretesspröva ansökningarna innan åtkomst beviljas.

– Microsoft har en sådan funktion sedan innan som heter Customer Lockbox och vi har nu fått till en utökning av det. Då kommer vi bort från den här röjandeproblematiken, säger Nisse Waldefeldt.

Säkerhetsproblemen gör att projektet försenas med ungefär en månad men ambitionen är att vara klar innan årsskiftet, menar Nisse Waldefeldt.

– Det kommer ta några veckor att starta upp projektet men vi har aktiverat vår organisation för att genomföra detta så fort det bara går.

Office 365-projektet har förutom förseningen också kostat mer än vad intraservices förvaltning ursprungligen uppskattade. Nisse Waldefeldt tror inte att den senaste turen kommer innebära att kostnaden ökar ännu mer.

– Det är inte så att vi behöver investera i teknisk hårdvara så jag tror inte att detta påverkar den totala kalkylen. Varken vi eller Microsoft tror att det kommer vara någon större omfattning av sekretessprövningar. Det är sällan de behöver tillgång till vår information.

Många andra offentliga aktörer har redan gått över till Office 365 och Nisse Waldefeldt menar att Göteborgs lösning kan komma att användas på fler ställen.

ANNONS

– Jag räknar med att vi kommer ha dialog med SKL och andra kommuner framöver.

ANNONS