Ungdomarna vann kampen och gjorde Grönsakstorget bilfritt

Politiska ungdomsförbund som ”ockuperar” parkeringsrutor, ett medborgarförslag från en universitetslektor och arga bilister som kör över cyklar. Till det en ordförande i Trafiknämnden som inte är ”positivt inställd” till civil olydnad. Det är bakgrunden till att Grönsakstorget kunde bli ett bilfritt sommartorg.