Magnus Sabel tillhör forskarlaget som använt sig av Tv-spel för att lindra effekterna av hjärntumörer hos barn. Barnet på bilden tillhör inte studien.
Magnus Sabel tillhör forskarlaget som använt sig av Tv-spel för att lindra effekterna av hjärntumörer hos barn. Barnet på bilden tillhör inte studien.

Tv-spel hjälper barn återhämta sig efter hjärntumör

Barn som drabbas av hjärntumörer får ofta sämre balans och koordination. Nu har forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset sett att barnen kan återhämta sin motoriska förmåga genom att spela Tv-spel.

ANNONS
|

- Hittills har det inte funnits något sätt att mildra de kognitiva bieffekterna, vilket är huvudsyftet med vårt forskningsprojekt, säger Magnus Sabel, överläkare vid Barncancercentrum på Drottning Silvias barnsjukhus, och forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Upp mot hundra barn drabbas varje år av hjärntumörer i Sverige. För vissa av dem kan en operation innebära en omedelbar förbättring men för andra krävs mer omfattande behandlingar med till exempel cellgifter eller strålbehandling. Barn som drabbas av hjärntumörer får ofta sämre balans och koordination, men även kognitiv påverkan som försämrat korttidsminne.

ANNONS

- Tumören i sig kan vara skadlig mot hjärnan men även den behandling som barnen får kan påverka deras tillstånd negativt, säger Magnus Sabel.

- Framförallt strålbehandling kan ha skadliga effekter på unga personers hjärnor. Men i vissa fall går den inte att undvika, fortsätter han.

Strålningen kan skada hjärnans stamceller som bildar nya nervceller som är viktiga för minnet. I djurförsök på råttor har man tidigare kunnat visa att fysisk aktivitet kan öka chansen för dessa celler att överleva. Det men anledning av dessa resultat som MagnusSabeloch hans kollegor ville undersöka om fysisk aktivitet kunde lindra effekterna av hjärntumörer även hos barn.

- I studien har vi låtit barnen spela ett Tv-spel som kräver att de aktiverar sig fysiskt, säger MagnusSabel.

Det är alltså en typ av Tv-spel (Nintendo Wii) där barnen spelar till exempel golf, tennis, boxas eller dansar genom att röra sig framför teven med kontrollen i händerna. I studien deltog sammanlagt tretton barn mellan sju och sjutton år gamla. Efter att barnens spelat under tre månader kunde forskarlaget se att barnen kunde förbättra sin motorik och kroppskoordination.

Forskarlaget håller fortfarande på att utvärdera data från pilotprojektet avseende de kognitiva effekterna och förhoppningen är att på sikt kunna genomföra liknande projekt i större skala.

ANNONS

- Vi ser positivt på de resultat vi hittills fått fram och menar att de gör en skillnad i barnens återhämtning efter en hjärntumör, säger Magnus Sabel.

- Att vi valt just fysisk aktiva Tv-spel är för att vi tror att det är ett effektivt sätt att engagera barnen men samma resultat skulle kunna uppnås med annan fysisk aktivitet, fortsätter han.

ANNONS