Trots restriktionssläpp: Låga virusnivåer i avloppsvattnet

Trots att det snart gått en månad sedan coronarestriktionerna slopades i Sverige är smittspridningen i Göteborg fortsatt låg. Det visar de senaste mätningarna av virusförekomsten i stadens avloppsvatten.
– Vi ser bara små ökningar, vilket är bra, säger professor Heléne Norder.