Trots rekordmycket pengar - cykelsatsningen kom av sig

Nästa år finns rekordmycket pengar – 120 miljoner – till cykelsatsningar i Göteborg: Men i år lyckas kommunen bara använda hälften av 80 miljoner.

ANNONS
|

För Miljöpartiet och andra cykelälskare måste det kännas konstigt: Trots att det i budgeten för Göteborgs stad finns mer pengar till cykelsatsningar än tidigare, så lyckas trafikkontoret för närvarande inte göra av med mer än hälften.

I år ökade investeringsbudgeten från 54 till nästan 80 miljoner kronor. Och nästa år, 2017, har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tillsammans satt av hela 120 miljoner för att Göteborg ska kunna bli en riktig cykelstad.

Men satsningen hackar svårt. Trafikkontoret har svårt att hinna med när historiskt mycket nu ska byggas: Nya stadsdelar på båda sidor av älven, ny Hisingsbro, tågtunneln Västlänken med stationer vid Centralen, Haga och Korsvägen. Personalen räcker inte till och kommunen har svårt att fylla på med tillräckligt kompetent ny personal.

ANNONS

Mitt i allt detta får cykelsatsningen stryk. En lång rad beslutade byggen blir inte av i år.De viktigaste av dessa listas i faktarutan efter den här artikeln.

Inte heller det uppmärksammade parkeringstornet för cyklar på Drottningtorget blir byggt i år.

De försenade byggena är – med undantag av parkeringstornet – ändå sådana som går att rita in på kartan utan att de krockar alltför svårt med andra trafikslag eller inte får plats på trånga ställen i centrala stan. Flera svårplacerade cykelstråk ser dock ut att aldrig blibyggda, till exempel genom Brunnsparken förbi Drottningtorget. Möjliga förslagpå sträckningar och lösningartas fram men fastnar sedan ofta på mellanchefsnivå på trafikkontoret.

Inte heller i år har trafikkontoret lyckats knäcka några "svåra nötter" i centrala stan.

– Jag önskar att jag hade kunnat svara ja, men nej, det har vi tyvärr inte. Men vi har högre ambitioner för till exempel den nya staden som ska byggas i Frihamnen men det är ju inte klart ännu, förstås, svarar Malin Månsson, cykelsamordnare på trafikkontoret.

Miljöpartisten Henrik Munck som är andre vice ordförande i trafiknämnden säger:

Göteborg har ännu inte riktigt förstått att cykeln är mer än bara ett transportslag, utan också har ett värde i sig som medverkar till att skapa en mänsklig, kreativ stadsmiljö. Detta måste alla, även våra förvaltningar, förstå.

ANNONS

Han vill därför att kommunen har fler planerare och projektörer som jobbar med cykelfrågorna.

– Ju fler som jobbar med cyklingen, desto attraktivare blir den. Och om fler göteborgare cyklar så avlastar det både bil- och kollektivtrafiken, det blir win-win, säger Henrik Munck.

Varken han eller Ulf Kamne, MP:s kommunalråd och förste vice ordförande i Göteborgs kommunstyrelse, vill öppet kritisera största samarbetspartnern Socialdemokraterna men Ulf Kamne säger:

– De partier som styr (i trafiknämnden handlar det om S, V och MP) har inte varit tillräckligt tydliga med den inriktning vi är överens om. Det har lett att en del viktiga cykelprojekt har sorterats bort på för låg nivå, redan av tjänstemännen.

Inför nästa år har trafikkontoret sagt att en realistisk bedömning är att det då går att genomföra cykelsatsningar för cirka 90 miljoner. Många av dem som skulle varit klara eller påbörjade redan i år.

– Men vi politiker i trafiknämnden har gett trafikkontoret utmaningen att genomföra byggen för 120 miljoner under nästa år, säger Henrik Munck.

– Inom hela trafikområdet har vi sagt att två områden ska prioriteras under 2017: cykelsatsningar och pendelparkeringar för bilar, säger Henrik Munck (MP).

FAKTA: FÖRSENADE BYGGEN

  1. Uppgradering av cykelbanorna till pendlingscykelbanor längs fyra genomfartsgator som hänger ihop i östra Göteborg: Delsjövägen, Härlandavägen, Munkebäcksgatan och Torpagatan.
  2. Uppgradering till pendlingscykelbana längs genomfartsgatan Toredalsgatan i Lundby.
  3. En felande cykelbanelänk över kommungränsen Göteborg-Mölndal mellan Högsbo industriområde och Eklanda (längs genomfarten Otto Elanders gata - Jolengatan)
  4. Cykelbana längs 5 km av Ellesbovägen, som går parallellt med E6 på Hisingen, från norr om Kärra upp till Jordfallsmotet söder om Kungälv.
  5. Cykelbana I Fiskhamnsmotet och in på Djurgårdsgatan i Majorna.
ANNONS