Trångt i kollektivtrafiken – trots Folkhälsomyndighetens skarpa uppmaningar till Västtrafik

Västtrafik har i snart en månad haft råd från Folkhälsomyndigheten att förhålla sig till, för att minska risken för trängsel och smittspridning. Ändå är det fortfarande fullt på flera av bussarna och spårvagnarna. Det regionägda företagets vd Lars Backström svarar nu på om man följt uppmaningarna – råd för råd.

ANNONS
|

Den 1 april publicerade Folkhälsomyndigheten nya föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridning av covid-19. Bland annat riktade de sig till kollektivtrafiken, där verksamheterna uppmanades att vidta åtgärder för att undvika trängsel.

Drygt tre veckor senare är flera av Västtrafiks bussar och spårvagnar i Göteborg fortfarande välfyllda.

Det har den senaste tiden larmats om fulla turer på flera linjer, med resenärer som behövt stå upp i gångarna. Många har vittnat om att det varit så gott som omöjligt att följa det allmänna rådet om att hålla avstånd ombord på flera av företagets fordon.

LÄS MER:Åldern avgörande vid covid-19 – inte blodtryck

LÄS MER:Pensionärer får större rörlighet i Västtrafiks nya zonsystem

"Ser ett ökat resande"

På Västra Götalandsregionens presskonferens på fredagen var Västtrafiks vd Lars Backström öppen med att det förekommer trängsel.

ANNONS

– Vi gör allt vi kan för att alla våra resenärer ska känna sig trygga, och det gäller förstås också alla våra medarbetare som jobbar ombord på våra fordon. Men vi ser utmaningar nu och vi ser att det finns risk att utmaningarna ökar framgent, på grund av att vi ser ett ökat resande, säger han.

Västtrafik ser generellt en minskning av resandet på 50 procent, enligt Lars Backström, men flera avgångar är fulla och med fler resenärer än tidigare under pandemin. Förstärkningstrafik kommer därför att sättas in på ett 20-tal linjer i Göteborg och Borås.

Han lyfter spårvagnslinjerna 6, 7 och 11 samt stombusslinjerna 16 och 17 som särskilt drabbade.

– Det är säkert till följd av att man inom vissa områden måste åka, då alternativen kanske är färre.

LÄS MER:Inspektörer: Fortsatt trångt på Göteborgs uteserveringar – trots corona-regler

Kapaciteten för låg

Samtidigt har det ända sedan 1 april funnits tre tydliga uppmaningar från Folkhälsomyndigheten till verksamheterna.

Råd 1. Se till att trafiken kan köras i den omfattning som behövs för att minska risken för trängsel.

Har ni uppfyllt det?

– Ja det tycker jag. Det var väldigt klart för oss, och ett direktiv från våra ägare, redan innan den 1 april. Att vi ska köra så mycket som vi kan göra. De reduceringarna som vi var tvungna att göra den första, och eventuellt andra, veckan var till följd av att vi fick en mycket högre sjukfrånvaro hos våra trafikföretag än vanligt.

ANNONS

I och med att vi ändå sett trängseln, fanns verkligen kapaciteten som behövdes?

– Nej, det är det som vi pratar om nu, att på vissa håll är det trångt. Vi har förstås en begränsning i hur många fordon och tillgängliga förare som finns, men jag kan försäkra dig om att vi kör allt som vi kan. När vi har sett att sjukfrånvaron sjunkit något har vi också kunnat tillföra mer kapacitet, och det har vi jobbat med hela tiden.

LÄS MER:Så ska forskarna avgöra immunitetsfrågan

Utesluter inte avspärrningar

Råd 2. Begränsa antalet passagerare per fordon.

Har ni begränsat?

– Vi har definierat vad som nu är ett fullt fordon, och det skiljer sig ganska mycket mot vad som var ett fullt fordon då. Vi jobbar med informatörer som informerar och upplyser kunder om att kanske ta en tidigare eller senare tur. Men vi kan heller kanske inte förhindra resenärer att gå ombord, utan vi jobbar med kapacitet och information.

Men vi ser hur passagerare står upp i gångarna på bussar och spårvagnar. Går det inte att förhindra med hjälp av avspärrningar och liknande på fordonen?

– Jag ska inte utesluta det, men hela receptet för samhället bygger på att alla tar sitt personliga ansvar. Att man ser över ifall det finns lite mer plats längre bak eller längre fram i en vagn, eller om man kan ta en tidigare eller senare avgång.

ANNONS

LÄS MER:Trots coronakris och regnrusk – familjen firade Ingas 100-årsdag

LÄS MER:Då tar elbussarna över Partilles stadstrafik

– Det finns en begränsning i den kapaciteten som vi har, och social distansering och kollektivtrafik kan man egentligen säga är två begrepp som inte är förenliga med varandra. Hela idén med kollektivtrafik bygger ju på att många delar fordon, så det här är en jätteutmaning för oss.

Tycker du att ni gjort vad ni kunnat för att begränsa antalet passagerare per fordon?

– Det är väl alltid så i en sådan här process, som nästan ingen är van vid att jobba i, att det vi vet i dag kanske vi inte visste för två veckor sedan. Så det är en ständig process att lära oss och hitta på nya idéer och sätt, och det gör vi varje dag tillsammans med våra trafikföretag.

Banarbeten på gång

3. Informera sina passagerare om hur de kan minska risken för smittspridning.

Du har nämnt informatörer och vi har sett affischer uppe. Men vad ska passagerarna göra för att minska risken för smittspridning, när de ändå behöver åka med er?

– Gå in och titta på vår hemsida, kolla det aktuella trafikläget. Det kommer bli ännu viktigare längre fram, för snart börjar säsongen för banarbeten. Det är något vi kommer behöva jobba med gentemot trafikkontoret här i Göteborg, men även gentemot projekt som Västlänken, som äger vissa spårarbeten. Är det så att vi kan flytta några spårarbeten, utan att äventyra säkerheten, för att mildra de här effekterna?

ANNONS

LÄS MER:Så blir Västtrafiks nya priser

Sjukfrånvaron lägre

På måndag kommer Västtrafik att återgå till ordinarie tidtabell, förutom på linje 13 som fortsatt kommer köra med viss reducering.

Detta efter att tidigare ha dragit ner på antalet turer, med hänvisning till personalbrist.

– Sjukfrånvaron är lägre men generellt sett, bland våra trafikföretag, ungefär dubbelt så hög som vanligt. Nu är det, peppar peppar, rätt så stabilt och har varit de senaste två-tre veckorna. Så just nu ser vi ingen oro att vi skulle få en högre sjukfrånvaro. Men hur det här utvecklar sig är det ju ingen som vet.

Du ser ingen risk att det handlar om personal som går till jobbet när de är sjuka nu?

– Nej, det gör jag inte. Det hoppas jag inte gäller i övriga samhället heller. Jag tror att en anledning till att det var en hög sjukfrånvaro i början, precis som i många andra verksamheter, var att man också kanske kände en oro som nu mildrats. Så just nu ser jag ingen oro, men återigen har jag ingen bättre prognos än någon annan.

LÄS MER:Västtrafiks vd om coronakrisen i kollektivtrafiken

ANNONS