Sommaren 2018 blev Jörgen Einarsson Trafikverkets nye direktör i Väst.
Sommaren 2018 blev Jörgen Einarsson Trafikverkets nye direktör i Väst. Bild: Privat

Trafikverkets Jörgen Einarsson: "Göteborgarna ska ställa krav på mig"

Göteborgarna oroar sig mycket över trafik och infrastruktur. I ett gytter av tunnlar, broar och höghus har Trafikverkets högste chef i regionen en nyckelroll. I en framtid av köer och vägarbeten ska Jörgen Einarsson jämka riksintressen och lokal byggiver och skapa en fungerande stad.

ANNONS
|

Jörgen Einarsson, regional direktör för Trafikverket i Väst, låter förvånad över att han hamnar på årets maktlista.

– Ja, det får jag säga. Jag känner inte att jag är så offentlig som person eller att jag så tydligt besitter mycket makt. Men jag kan förstå det på sätt och vis. Det är mycket som pågår i Göteborgsområdet och som påverkar göteborgarna och deras vardag.

Tycker du själv att du har makt?

– Jag har en påverkansgrad naturligtvis. Samtidigt går mitt uppdrag ut på att genomföra det som är beslutat av politiker eller andra, men det är klart att jag påverkar till viss del vad som ska genomföras och hur det genomförs.

ANNONS

LÄS MER:Här är det svårast att ta sig fram i Göteborgstrafiken

Som direktör i Väst tar han bland annat fram mycket av underlagen till politikernas beslut i regionen och är med och bestämmer hur man ska koordinera arbeten i staden. Till exempel sitter han i koordineringsgruppen för trafikpåverkande arbeten med Västtrafik och Göteborg stad samt träffar politiker i sammanhang som Västsvenska paketets (bland annat Västlänken och Hisingsbron) styrgrupp.

28 procent: Infrastruktur viktigast i Göteborg

2018 sa 28 procent av göteborgarna att infrastrukturen var stadens viktigaste samhällsfråga, enligt SOM-institutet. Man skrev att det i Göteborg finns en stark opinion och medierapportering kring olika satsningar inom just infrastruktur, och använde exempel som Västlänken och trängselskatten.

LÄS MER:Detaljplaner för Västlänken i hamn – utan protester

På frågan om Jörgen Einarsson känner att göteborgarna och västsvenskarna ställer krav på honom säger han att ja, det tycker han.

– Och det ska de rimligtvis göra, eftersom jag kan vara med och påverka så är det viktigt att höra de synpunkter som förs fram. Vi får hålla oss à jour kring hur till exempel trafikflödena påverkas av en omläggning och få synpunkter hur bra vi har gjort det eller om vi kan göra något bättre, säger Jörgen Einarsson.

Hur känns det då?

– Det är ju ett ansvar naturligtvis. Det kräver att vi hela tiden hittar de bästa lösningarna och arbetar på ett effektivt sätt. Men det är ett väldigt spännande arbete och det är kul att det pågår så mycket i Västsverige. Det är en spännande utmaning.

ANNONS

Vem tänker du på som en makthavare?

– Jag är ganska traditionell av mig. Jag tänker nog ändå högsta politiker, i Västsverige Johnny Magnusson i Västra Götalandsregionen och Axel Josefson i Göteborgs kommunfullmäktige. Jag är också väldigt imponerad av Greta Thunberg och hennes engagemang i klimatfrågorna.

ANNONS