Tingsrätten har beslutat om rekonstruktion för AGN Haga

AGN Haga är nu i en rekonstruktion. Nu har advokaten Magnus Wiktorson tre månader på sig att försöka få det havererade byggkonsortiet på rätt köl igen.
– Mitt uppdrag är att undersöka tillsammans med bolaget om verksamheten kan bedrivas vidare, säger han.

ANNONS
|

Byggkonsortiet AGN Haga kan inte längre kan betala sina räkningar. Nu har de ansökt om rekonstruktion och tingsrätten har gått med på det.

Rekonstruktör blir advokaten Magnus Wiktorson från advokatbyrån Nordia. Hans fokus är att hitta en väg framåt.

– Trafikverket har hävt den entreprenaden som avsåg Haga medan entreprenaden i Kvarnberget fortfarande pågår. Men det är en frisk och välfungerande entreprenad där man har gott samarbete med Trafikverket, säger han och fortsätter:

– Det första syftet med rekonstruktionen är att säkerställa att den entreprenaden kan fortsätta och att man kan färdigställa den. Det kommer att gynna all intressenter i detta. Trafikverket som beställare men även fordringsägarna i andra änden, säger han.

ANNONS

Känt sedan tidigare

Redan i april framkom det att Trafikverket såg AGN Hagas ekonomi som en riskfaktor för bygget av Västlänken. Bakgrunden är att byggkonsortiet kastades ut från Hagaetappen eftersom arbetet i det närmaste avstannat. Trafikverket gjorde också bedömningen att de diskussioner som då fördes mellan parterna inte såg ut att bära frukt. Däremot ansvarar AGN Haga fortfarande för etappen bredvid, Kvarnberget.

Magnus Wiktorson.
Magnus Wiktorson. Bild: Nordia

Sammanlagt är det nästan 200 företag som inte har fått betalt av AGN Haga. Skulden till dem är nästan 270 miljoner kronor. Nästa steg i rekonstruktionen är ett så kallat borgenärssammanträde. Då kommer samtliga företag som AGN Haga har skulder till att kallas till tingsrätten. Det sker 19 juni.

– Där får fordringsägare yttra sig om rekonstruktionen ska fortsätta eller ej, säger Magnus Wiktorson.

Rekonstruktion beviljas i perioder av tre månader. I augusti kommer tingsrätten därför att ta ställning till om rekonstruktion ska förlängas eller inte. Enligt Magnus Wiktorson är det sannolikt att det blir så.

– Det är lite tidigt att säga hur lång tid som krävs för att hantera den här rekonstruktionen. Det är ett antal komplexa frågor som ska hanteras och sannolikt kommer det att finnas behov av förlängning, säger han.

Inte överens

Förutom alla företag som AGN Haga har skulder till menar byggkonsortiet också att Trafikverket är skyldiga dem 541 miljoner kronor för utfört arbete på Hagaetappen. Men det håller inte Trafikverket med om. Västlänkens projektchef Bo Larsson menar att parterna står långt från varandra.

ANNONS
Bo Larsson. projektchef för Västlänken.
Bo Larsson. projektchef för Västlänken. Bild: Thomas Johansson

– Trafikverket har ju betalat AGN Haga för det arbete som utförts, säger han.

Det menar inte AGN Haga.

– Då har vi olika uppfattningar. Det är inte ovanligt att man har olika bilder av historiken och vad som har skett.

AGN Haga menar ju att det finns utfört arbete för 541 miljoner som de inte har fått betalt för. Hur kan ni stå en halv miljard ifrån varandra i fråga om vilket arbete som utförts?

– Det handlar om regleringar av det arbete som utförts. Där har vi olika uppfattning när det gäller hur vi tolkar kontrakten, säger han.

GP har sökt AGN Haga för en kommentar.

LÄS MER:Konkursansökan inlämnad mot Västlänkenbolaget

LÄS MER:Trafikverket: Västlänkens arbete vid Kvarnberget riskerar att avbrytas

LÄS MER:Omtag för nya boulevarden ovanpå Västlänken

ANNONS