Tidigare chef på Amf4 straffas för "grov jargong med sexuella inslag”

En man som tidigare haft en chefsposition på Älvsborg amfibieregemente har gjort sig skyldig till kränkande särbehandling. Han ska också varit del av en ”grov jargong med sexuella inslag”. Nu straffas mannen med löneavdrag.