Svenska elever saknar viktig kunskap om antisemitism

Hundratals svenska skolklasser gör varje år en studieresa till Förintelsens minnesplatser. Trots det har många elever en bristfällig förståelse för hur och varför Förintelsen kunde ske, enligt forskaren Ola Flennegård.
– När antisemitismen blir irrelevant som orsaksförklaring missar man en möjlighet att dra lärdomar från Förintelsen.