Svårt att kontrollera skredrisk på privat mark

Oroade göteborgare ringer till kommunens geotekniker efter skredet i Stenungsund och undrar om samma sak kan hända här.
Projekt som Västlänken har de stenkoll på – men vid byggen på privat mark råder osäkerhet.
– Jag har naturligtvis tänkt tanken, säger Victoria Svahn, geotekniker på stadsbyggnadsförvaltningen i Göteborg