SU: "Någonstans har det brustit"

SU får allt svårare att rekrytera sjuksköterskor till psykiatrin. Därför måste ytterligare en avdelning med heldygnsvård hålla stängt över sommaren.

ANNONS
|

Mathias Alvidius är verksamhetssamordnare och ingår i verksamhetschefens stab för Psykiatri Affektiva, som är en av SU:s fem psykiatriska kliniker. Han beklagar det bemötande som Jarl Åberg upplevde under sin vistelse på en av de psykiatriska avdelningarna.

Hur ser du på att människor som mår dåligt kommer till en vårdenhet som också verkar må dåligt?

– Så ska det självfallet inte vara, om han har upplevt ett dåligt bemötande beklagar vi självfallet det. Det är svårt att veta konkret vad det handlar om, men vi har haft en delvis kärv bemanningssituation vad gäller sjuksköterskor på vissa av avdelningarna och det kan säkert ha inneburit att vissa uppfattar en mer ansträngd situation.

ANNONS

LÄS OCKSÅ:Söker inte hjälp igen

Men hur har det kunnat bli så som Jarl Åberg beskriver, att olika regler gäller olika dagar?

– Vi har en relativt sett god rekryteringssituation med läkare, så i teorin ska inte den typen av händelser som han beskriver behöva ske, även om man har ett visst antal vikarier på plats. Om hans beskrivning är korrekt, vilket jag inte har anledning att ifrågasätta, skulle man behöva titta på det enskilda ärendet. Någonstans har det brustit och det behöver vi följa upp.

Mathias Alvidius säger att psykiatrins problem med att rekrytera sjuksköterskor har ökat det senaste året, men att man trots det har klarat av att ligga på den minimibemanning som är framtagen i dialog med facket.

Jarl Åberg var inlagd i 15 dagar. Under den tiden fick han bara ett par korta samtal med olika läkare. Finns det inte en risk att patienten hamnar på ruta ett igen efter en sådan vistelse?

– Patienter som blir inlagda ska åtminstone erbjudas ett inskrivnings- och utskrivningssamtal med läkare. Förutom den dagliga omvårdnaden ska man dessutom ha regelbundna samtal med läkare och sjuksköterska eller skötare. Men längre samtal i form av psykoterapi är vårdtiden för kort för, det sker vanligen i öppenvården. Så det är inte en rimlig förväntan, men det är naturligtvis vår uppgift att kommunicera det.

ANNONS

Hur ser det ut med vakanser inom psykiatrin på SU?

– Det har blivit svårare att rekrytera erfarna psykiatrisjuksköterskor i öppenvården, men de riktigt stora problemen finns inom heldygnsvården. Där klarar vi knappt av rekryteringen. Det finns säkerligen många skäl till det, men det är ingen hemlighet att vi har en något lägre lönenivå än andra arbetsgivare i vårt närområde och det är en faktor som påverkar våra möjligheter att rekrytera.

Mathias Alvidius säger att det pågår ett internt arbete på SU med att se över hur man ska klara bemanningssituationen när det gäller sjuksköterskor.

– Vi behöver kunna erbjuda kompetensutveckling och ett attraktivt arbetsinnehåll med en strukturerad och säker arbetsmiljö, rimligt schema och rimlig lön. Och vi behöver fundera över hur vi når unga sjuksköterskor.

I likhet med förra sommaren har Psykiatri Affektivastängt två av tio avdelningar med heldygnsvård under en åttaveckorsperiod. På grund av rekryteringssvårigheterna har man dessutom behövt stänga en tredje avdelning i sommar.

– Samtidigt har vi ökat antalet vårdplatser på de öppna avdelningarna så att nettoeffekten inte ska bli så stor. Jämfört med förra sommaren innebär det fem vårdplatser färre.

ANNONS
ANNONS