Studenter kedjade fast sig på Göteborgs universitet

Studenterna kräver att Göteborgs universitet ska utreda skolans samarbeten med israeliska universitet.
De hävdar att de inte planerade att kedja fast sig inne i lokalerna utan att de endast ville få igång en dialog.
– Men de kallar hellre polisen på oss och bär ut oss, säger studenten No Nyby.
Sju personer är misstänkta för ohörsamhet mot ordningsmakten efter protesten.