Student använde AI på tenta – frias från anklagelser om fusk

Sex veckors avstängning blev straffet efter att en lärarstudent på Göteborgs universitet använt ett AI-verktyg som hjälp på en hemtenta. Studenten överklagade med argument att alla hjälpmedel var tillåtna och att han inte visste hur appen fungerade – och fick rätt, skriver Dagens Juridik.

ANNONS
|

Det hela uppdagades när tre citat som studenten använt med hjälp av AI-verktyget Chat GPT i en hemtenta, inte var korrekta. I tenta hade studenten källhänvisat citaten till kurslitteraturen. Men citaten var påhittade, av AI-roboten själv.

Lärarstudenten trodde att AI-verktyget fungerade likt Google, som ett sätt att söka fram information på. Vad han då inte visste, var att Chat GPT skapar texterna själv, och inte söker fram material, rapporterar Dagens Juridik.

De tre citaten gjorde att disciplinnämnden vid Göteborgs universitet stängde av studenten under sex veckors tid.

Disciplinnämnden påstod inte att studenten använt Chat GPT i övriga delar av hemtentan, som exempelvis de analyserande delarna, skriver Dagens Juridik.

ANNONS

Studenten överklagade beslutet till förvaltningsrätten i Göteborg, som senare tog bort avstängningen.

Beslutet att avbryta avstängningen grundar förvaltningsrätten på att Göteborgs universitet har examinationsregler där alla hjälpmedel är tillåtna om inte annat anges. Där användandet av AI-verktyg under hemtentor alltså var tillåtet. Och att studenten själv inte visste om hur Chat GPT fungerar.

Fallet togs även upp i kammarrätten som gör samma bedömning som förvaltningsrätten – studenten frias från anklagelserna om fusk.

ANNONS