Stridsfrågorna är ideologiskt laddade

Göteborgs budget för 2017 är på 29 miljarder kronor. Här är de största skillnaderna mellan vad Alliansen och de rödgrönrosa partierna vill att pengarna ska gå till.

ANNONS
|

När Alliansens gruppledare i Göteborg ska karaktärisera det rödgrönrosa styrets budget återkommer ord som "pengaregn", "ansvarslös" och "tappat greppet".

I sin gemensamma budget vill Alliansen återinföra rationaliseringskrav på verksamheterna, utom i skolan. Man vill också höja månadsavgifterna i kollektivtrafiken, öppna för mer konkurrens på en rad områden och stryka en del rödgrönrosa "gratissatsningar".

– De rödgrönrosa har en vurm för avgiftsfritt, men någon måste betala broddarna eller museibesöket, säger Helene Odenjung (L).

De största satsningarna vill Alliansen göra på skolan, på trygghet och på jobb.

På några områden finns det tydliga skillnader mellan de båda huvudblocken i Göteborg.

ANNONS

1. Skolan

Här vill Alliansen införa en central skolnämnd och lyfta ansvaret för skolan från stadsdelarna. Kommunfullmäktige har ställt sig bakom en utredning av detta och det finns en majoritet för förslaget. De styrande partierna är motsträviga, men Alliansen vill att detta genomförs under nästa år. Den vill också ha skolpeng i stället för dagens fördelningsmodell som bygger på att elever i utsatta områden får mer pengar.

De rödgrönrosa ser gärna personaldrivna intraprenader i skolan, medan Alliansen vill öppna mer även för friskolor.

2. Byggande

Det byggs mer i Göteborg än på 40 år, men bostadsbristen jagar alla partier och de flesta politiker vill ha ett kraftigt ökat byggande. De rödgrönrosa anger ingen siffra för hur många bostäder som ska byggas, men skriver att antalet planer ska öka och att bostadskoncernen Framtiden varje år ska färdigställa minst 1400 lägenheter.

Alliansen vill ha färdiga planer för minst 5000 bostäder under nästa år och ett ökat småhusbyggande i staden. Även här är de stora skillnaderna av ideologisk art. De rödgrönrosa vill att 10 procent av de nybyggda hyresrätterna ska få en maxhyra, det vill varken Fastighetsägarna eller Alliansen. Även när det gäller planprocessen finns en skillnad. Alliansen vill öppna för att byggbolagen själva får göra planer, som sedan godkänns av byggnadsnämnden. De styrande partierna vill behålla planeringsmonopolet på stadsbyggnadskontoret.

ANNONS

3. Arbetsmiljö

Alliansen ser de höga sjukskrivningstalen främst som en ledningsfråga och vill satsa på chefsutbildningar och nya aktörer i välfärden. Konkurrens ses som en nyckel för mer valfrihet och mer delaktighet från personalens sida. Även de rödgrönrosa vill ha mer satsningar på chefer, men är direkt avvisande till konkurrensutsättning av till exempel hemtjänsten. På den sidan vill man i stället satsa på pilotverksamheter för bättre arbetsmiljö, försök som sedan kan göras i större skala.

4. Äldreomsorg

En av de hårdare debatterna på budgetfullmäktige den 16 juni kommer att vara om Lagen om valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten. De rödgrönrosa har skrivit in i sin budget att fullmäktiges beslut om att införa LOV ska rivas upp, något som Jonas Ransgård (M) beskriver som ett "övergrepp". Irritationen inom Alliansen är stor.

– Det är som att Vänsterpartiets gruppledare Daniel Bernmar alltid vet vad som är bäst, säger David Lega (KD).

Alliansen vill också ha en äldreombudsman, ett förslag som har kommit en bra bit på väg.

5. Miljö

Det rödgrönrosa styret i Göteborg har miljö- och klimatarbete högt på sin priolista. Här finns satsningar på att bygga en fossilfri förskola, solceller, fler växthus och en utredning för hur staden ska bli fossilfri.

ANNONS

Alliansen vill däremot justera det omfattande miljöprogrammet, som har beslutats av fullmäktige, så att det snarare stämmer överens med nationella mål, än att gå före dessa.

Fakta: Budget 2017

  1. Göteborgs stads budget uppgår till 29 miljarder kronor.
  2. Cirka 80 procent går till skola, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg, samt funktionshinder och fördelas genom stadsdelsnämnderna.
  3. I samband med budgetbeslutet tas också beslut om investeringar på 22-23 miljarder kronor fram till 2019.
  4. Budgeten beslutas på ett särskilt möte i fullmäktige den 16 juni.
ANNONS