Stor smittspridning på äldreboenden – staden i krisläge

Spridningen av coronaviruset ökar i Göteborg och på stadens äldreboenden. På Styrsöhemmet har 26 av 40 i personalen varit sjuka. Samtidigt går stadsledningskontoret upp i krisläge nivå 3 av 4.
– Vi har tyvärr en kraftigt ökad smittspridning på stadens boenden, säger Jonas Attenius (S).