Stor oro kring missad skolgång under corona

Många gymnasieelever har varit lika mycket hemma som på skolan under sin gymnasietid. Det oroar stadens politiker – och ingen vet hur den långa distansundervisningen kommer att påverka ungdomarnas kunskaper och hälsa på sikt.
– Man gör ju i princip hela sin skolgång själv, säger Elma Besic som går i tvåan på Donnergymnasiet.