Stor ökning av orosanmälningar gällande barn i Göteborg

Antalet inlämnade orosanmälningar i Göteborg har ökat dramatiskt de senaste tio åren. Från 6 810 stycken 2011 till nästan 20 000 i fjol.
– Om det betyder att mörkertalet minskar är det bra, en gjord orosanmälan kan handla om liv och död, säger Alexis Ljungkvist, avdelningschef för Barn och unga på Socialförvaltningen Hisingen.