Stor besvikelse i Västsverige efter tåg- och hamnbesked

ANNONS
|

Besvikelsen i Västsverige var stor efter att Trafikverket presenterade sitt förslag för den kommande infrastrukturplanen. Störst reaktioner bland både politiker och näringslivsrepresentanter väckte upptäckten att förbättringsplanerna för järnvägen mellan Göteborg och Borås senast 2020 inte längre är aktuella. Istället föreslås satsningen dröja tills tidigast 2029.

– Att man har plockat bort sträckan Göteborg-Borås är ytterst beklagligt. Vi har försökt att förhindra det. Sedan fanns det väl lite smått och gott i förslaget, men överlag var det ett mycket magert utfall, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).

"Håller museistandard"

Johan Trouve, vd på Västsvenska handelskammaren håller med.

– Det här innebär i princip inga pengar till Västsverige. Det är märkligt att man planerar för en fyraspårssträcka mellan Stockholm-Uppsala innan man ens påbörjar Göteborg-Borås. Det är den näst största pendlingssträckan i Sverige – och den håller museistandard i dag, säger han.

ANNONS

LÄS MER:Hastigheten sänks på nya tågen

Han påpekar att Göteborg växer med ungefär 10 000 personer årligen – och att 1 400 bussar redan i dag passerar Kallebäck dagligen.

– Stan kommer inte kunna klara av att svälja det. Det innebär gigantiska problem. Och vi kommer inte heller kunna ha tåg till Landvetter flygplats de närmaste 20 åren, säger Johan Trouve.

Ingen fördjupning av hamnen

En annan stor infrastrukturfråga som berör Göteborg handlar om fördjupningen av farleden i Göteborgs hamn. Något som är nödvändigt för att kunna ta emot världens allra största containerfartyg. I Trafikverkets rapport omnämns problemet visserligen, men någon åtgärd är inte planerad. Mycket märkligt, anser Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs hamn.

– Vi blev både besvikna och förvånade när vi såg att vi inte fanns med. Samhällsekonomiskt är det ju faktiskt det mest lönsamma projektet enligt de åtgärdsstudier som har gjorts för att mäta samhällsnytta, säger han och påpekar att det inte handlar om en Göteborgsfråga – utan är något som berör hela Sverige.

Järnvägsunderhåll i fokus

Håkan Wennerström, regional direktör för Trafikverket, är givetvis mer positiv till rapporten än både näringsliv och politiker. Han lyfter gärna fram att förslaget innefattar ett omfattande järnvägsunderhåll i Västsverige, dubbelspår på västkustbanan genom Varberg och trafiksäkerhetssatsningar längs med E20. Även den uppskjutna tågsträckningen till Borås ser han från ett annat perspektiv.

ANNONS

– Jag tycker att det viktigaste beskedet var att vi får fortsätta att planera. Nu vill vi komma så långt i planeringen att det bara är ett politiskt beslut som krävs om att sätta spaden i backen, säger han.

Den uteblivna fördjupningen av hamnen menar han beror på att finansieringen ännu inte är löst. Enligt den gällande modellen är det nämligen hamnägaren som ska stå för allt inom hamnområdesgränsen.

– Det är inte upp till Trafikverket att ändra på den modellen. Det är upp till politiken, säger han.

"Nu börjar en tuff dialog"

Nu ska förslaget ut på remissrunda innan det klubbas igenom under våren 2018.

– Nu har myndigheten gjort sitt. Nu ska vi ta det politiskt. Vi ska gå ut i alla kanaler vi kan, säger Johnny Magnusson.

Helén Eliasson (S), vice ordförande i regionstyrelsen håller med.

– Nu börjar en tuff dialog med regeringen och övriga riksdagspartier. Vi har varit oerhört tydliga från regionens och näringslivets sida att vi växer så att det knakar. Ska vi fortsätta skapa arbetstillfällen är det här absolut nödvändiga infrastruktursatsningar, säger hon.

ANNONS