Statliga spelautomater placeras ut i utsatta områden

ANNONS
|

Östra Göteborg, 47000 invånare, har låg medelinkomst, hög arbetslöshet och andelen högskoleutbildade är under genomsnittet. Där finns det 33 spelautomater. Västra Göteborg har 52000 invånare. Här är situationen omvänd: medelinkomst över snittet, låg arbetslöshet och antalet invånare som är högskoleutbildade är hög. Några spelautomater syns inte till.

Det visar P4 Göteborgs kartläggning över vilka adresser Svenska Spels spelautomater Vegas är placerade.

- Det mönster man hittat när det gäller spel i både Sverige och utomlands så är det att ju lägre inkomst det är i ett område desto fler spelautomater finns det, säger forskaren Per Binder, Göteborgs Universitet, till P4 Göteborg.

ANNONS

I samband med Svenska Spels ansökan om att få ställa ut automater för åren 2014–2015, fick Statens folkhälsoinstitut frågan om under vilka förutsättningar det skulle ske. Statens folkhälsoinstitut ställde då tre tydliga krav: färre automater, en geografisk begränsning "för att undvika etablering i miljöer med socioekonomiskt utsatta grupper" och krav på obligatoriska spelansvarsåtgärder.

Enligt P4 Göteborg uppfylldes bara en av de tre rekommendationerna. Nyligen ansökte Svenska Spel nämligen om att få ställa ut ytterligare 1000 spelautomater i utsatta områden.

Ett argument är att locka bort spelare från illegala maskiner. Lotteriinspektionen är inte helt övertygad om att det är rätta vägen, enligt P4 Göteborg.

- Det blir kanske bara ett komplement till dem. Jag tror inte det är rätt väg att gå, säger Marcus Aronsson, samordnare illegalt spel vid Lotteriinspektionen.

Intresset för att spela på Vegas har minskat. För några år sedan omsatte spelformen mest pengar av alla spelformer. Nu har Vegas åkt ned till en femteplats. På två år har omsättningen sjunkit med två och en halv miljard kronor.

ANNONS