Hjälpen till de autistiska barnen ser olika ut i de olika staddelarna.
Hjälpen till de autistiska barnen ser olika ut i de olika staddelarna.

Stadsdelarna har olika syn på intensivträning

Så gör stadsdelarna:

ANNONS
|

Angered, utvecklingschef Johanna Lundén:

Intensivträning: Ja

Vi har barn som får intensivträning, det finns inget absolut ja eller nej. Det börjar med att barnhabiliteringen har ett möte och sedan tar förskolechefen ett beslut kring hur förskolan ska delta. I bland startar vi träning själva om habiliteringens utredning drar ut på tiden. Ibland lägger vi upp egna former av träning även längre fram. Mycket sker i grupp, men vi ser också att ett visst antal timmar behöver man ändå avsätta för enskild träning om det ska bli bra.

Askim-Frölunda-Högsbo, områdeschef Eva-Lena Båth

Intensivträning: Nej

I princip säger vi nej till samarbete med intensivträning och det är av praktiska skäl. Då skall man ju ta sig dit med barnet till habiliteringen och det kräver en heltidstjänst. Vi har alla barn integrerade i vanliga förskolegrupper. Sen har vi två resursavdelningar med förstärkt personal och mindre grupp.

ANNONS

Läs mer: Föräldrarnas förtvivlade kamp för Ario, 4 år

Centrum, områdeschef Staffan Lekenstam

Intensivträning: Ja

Det varierar över tid hur många barn i stadsdelen vi har som får intensivträning. Vi har exempel där vi engagerar oss. Men beroende på förskolans situation och storlek kan de hända att man säger nej. Naturligtvis får barn med stora svårigheter alltid någon form av hjälp, oavsett av om det är intensivträning eller inte. Vi har även en avdelning i centrum med specialutbildad personal, det är också ett alternativ för dem med svår autism.

Lundby, områdeschef Lena Lundqvist-Unger:

Intensivträning: Nej

Vi har aldrig stöd i form av assistenter till barnen, utan personalresursen ges till avdelningen för att man tillsammans ska kunna planera en god verksamhet för alla barn. Vi jobbar inte med assistenter, vi menar att får man ett tillskott av personal till hela avdelningen kan man planera sin verksamhet bättre.

Läs mer: Matheo har haft tur

Norra Hisingen, områdeschef Marie Gustafsson:

Intensivträning: Nej

Hållningen är att vi bedriver förskoleverksamhet, men vi samarbetar med habiliteringen. Uppdraget är att jobba med barnen i gruppen. Personalen ska inte åka i väg på olika saker och vi jobbar inte med träning.

Majorna-Linné, områdeschef Ulla Jonsson:

Intensivträning: Nej

VI har mycket samarbete med habiliteringen, men ingen intensivträning. Ibland har vi personal från habiliteringen som kommer ut, diskuterar med personalen och jobbar med barnen. Sen har vi en del resursavdelningar, men det finns inte så många platser.

ANNONS

Läs mer: Politikern om problemet: "Ingen aning"

Östra Göteborg, områdeschef Laila Svensson:

Intensivträning: Ja

– Det skiftar mellan förskolorna, i fall de känner att de har utrymme att ställa upp. Vi har försökt få barnhabiliteringen att komma till oss ibland också, men de säger att det är jättesvårt för dem.

Västra Göteborg, tillförordnad områdeschef Ina Lindén:

Intensivträning: Nej

– Tidigare har alla förskolor gjort olika, men nu försöker vi att samordna oss. Därför har vi fasat ut intensivträning och har inga barn som får det längre. Har man ett autistiskt barn jobbar man på ett sätt så att det blir inkluderat i gruppen, men vi använder oss inte av individträning på samma sätt.

Örgryte-Härlanda, områdeschef Birgitta Östling:

Intensivträning: Ja

Vi har ingen policy, utan förskolechefer har gjort olika från fall till fall kring intensivträning. Det kanske borde finnas en policy för hela staden. Själva metoden kan vi inte tycka så mycket om, för det är föräldrarnas val.

Västra Hisingen, områdeschef Eva-Lill Thorsson:

Intensivträning: Sällan

Vi ger mycket individuell träning på en speciell avdelning. Intensivträning har vi däremot bara om vi inte ser att vi kan möta barnets behov på något annat sätt, så det är ytterst sällan.

ANNONS