Språkspalten: Varför säger de ejengklien?

Många retar sig på att ordet egentligen numera ofta uttalas ejengklien. ”Det stör mig” står det i ett mejl. Ingen berömmer det nya uttalet, men det finns en förklaring.

ANNONS
|

Hur kan det bli så här? Finns det någon förklaring? Jo, det gör det faktiskt, och förklaringen ligger i hur vi bär oss åt när vi talar snabbt.

För det första kan vi slå fast att det normala uttalet av ordet är ejentlien. Det första g:et blir j enligt normala uttalsregler, och det andra försvinner. De flesta säger vänli och möjlien utan något g.

För det andra behöver vi förklara varför t blir k, ejentlien/ejenklien. När t och k uttalas isolerat är skillnaden stor; ingen blandar ihop uttalen av tala och kala.

När t och k kombineras med ett följande l, är det annorlunda. Säg orden måttligt och måckligt (uttalas måttlitt och måcklitt) snabbt efter varandra. Här uttalas inte t och l eller t och k var för sig utan i ett svep, och skillnaden blir liten mellan tl och kl.

ANNONS

Vad som händer är att t i tl uttalas med tungan lite längre bak än normalt och att k i kl uttalas med tungan lite längre fram än normalt. I båda fallen drar l till sig t och k.

I vanligt tal delas ordet i två stavelser, ungefär som ejen-tlien. Det intressanta här är att tl är en ovanlig för att inte säga omöjlig stavelseinledare på svenska. Vi har ord som klistra och klocka, men inga ord som tlistra och tlocka. Alltså är det inte helt överraskande att tl blir kl i början av en stavelse.

För det tredje sker ytterligare en sak. När ett n kommer före ett k, uttalas det normalt som ett ng-ljud; en kaka uttalas eng kaka, och ord som banka och tänka uttalas bangka och tängka. Detta är inget vi tänker på utan det sker helt automatiskt. Alltså, när man väl ändrat tl till kl i ejentlien, så kommer ng-ljudet direkt.

I egentligen har vi ett ntl i mitten som alltså ofta uttalas ngkl. Nu finns det fler ord med ntl i mitten. När jag väl lagt märke till uttalet ejengklien för drygt 15 år sedan, började jag lyssna efter fler ord med liknande uttal. Ganska snart kunde jag lägga märke till ängklien och ordengklitt för äntligen och ordentligt.

ANNONS

Uttalsförändringen är vanligare hos unga människor, men jag har faktiskt lagt märke till det här uttalet också hos en och annan pensionär.

I ord som muntligen, väsentligen, fientligt, ofantligt och offentligt förekommer också ntl i mitten. I de här orden har jag emellertid inte lagt märke till ett uttal med ngkl, till exempel offengklitt. Ännu, är väl bäst att tillägga.

Man får hålla öronen öppna. Det är inte så lätt att lägga märke till uttalsdetaljer i snabbt vardagligt tal. Man måste lyssna ordengklitt på hur folk ejengklien talar.

ANNONS