Sahlgrenska Universitetssjukhuset står inför ett stort sparpaket nästa år. En av verksamheterna som påverkas är Psykiatri Psykos där patienter med schizofreni riskerar "betydande konsekvenser", enligt ett brev från verksamhetschefen. Bland annat föreslås att en av psykosavdelningarna på Mölndals sjukhus ska lägga ner.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset står inför ett stort sparpaket nästa år. En av verksamheterna som påverkas är Psykiatri Psykos där patienter med schizofreni riskerar "betydande konsekvenser", enligt ett brev från verksamhetschefen. Bland annat föreslås att en av psykosavdelningarna på Mölndals sjukhus ska lägga ner. Bild: Jonas Lindstedt

Sparkrav på Sahlgrenska slår hårt mot svårt psykiskt sjuka

Sahlgrenskas verksamhet Psykiatri Psykos tvingas spara in 19 miljoner kronor. Beskedet har skapat oro bland både patienter och personal.
– Det kommer att medföra förödande konsekvenser, säger Lennart Lundin på Schizofreniförbundet.

ANNONS
|

Stora sparpaket slår hårt mot Sahlgrenska. Omfattande besparingar pågår redan över samtliga områden på sjukhuset – och nästa år fortsätter det med över en halv miljard kronor.

LÄS MER:Nya sparkravet på Sahlgrenska: över en halv miljard

En av de verksamheter som påverkas är Psykiatri Psykos, som framförallt behandlar patienter som har psykossjukdomen schizofreni – totalt handlar det om cirka 3 000 personer. Under 2020 tvingas verksamheten till besparingar på omkring 19 miljoner kronor av den totala budgeten som i dag är på cirka 300 miljoner kronor.

Beskedet har fått patienter och anhöriga att reagera starkt.

– Det kommer att medföra förödande konsekvenser, säger Lennart Lundin på Schizofreniförbundet som tillsammans med Intresseföreningen för schizofreni (IFS), har skrivit ett brev till Sahlgrenskas styrelse samt regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse där de uppmanar dem att stoppa nedskärningarna.

ANNONS

I brevet skriver man att schizofreni är en av de allvarligaste sjukdomar en människa kan drabbas av, alla kategorier.

"Den medför markant överdödlighet, ger en sänkt medellivslängd på cirka 20 år, reducerar förmågan att studera och arbeta, orsakar stora påfrestningar i personens familj och ger mycket stora samhällskostnader", står det bland annat.

– Det finns en väldigt stor risk att de personer som har hjälpts av arbetsinriktad rehab helt passiviseras. De kan få en meningslös tillvaro. De kan också få kroppsliga hälsorisker när flera fysioterapeuter tas bort, säger Lennart Lundin.

LÄS MER:Lungavdelning på Sahlgrenska stänger trots enormt behov

"Betydande konsekvenser"

Budgetprocessen ska vara avslutad, och besluten därmed fattade, i december. Men redan nu har verksamhets- och områdesledningen på Sahlgrenska diskuterat olika typer av besparingsåtgärder. I ett första förslag medger man att det handlar om faktiska försämringar.

"Även om vi i första hand försökt hitta åtgärder som leder till lägre kostnader utan att det påverkar patienterna eller försämrar arbetsmiljön så kan en effektivisering av den här storleken inte genomföras utan att det får betydande konsekvenser", skriver verksamhetschef Pia Rydell.

Det föreslås bland annat att man ska stänga en hel avdelning och flytta över patienter till de kvarvarande. Vidare väntas en del av verksamheten läggas ner. Det handlar om den arbetsinriktade rehaben där man hjälper patienter ut på arbetsmarknaden med hjälp av en metodik särskilt anpassad till schizofrent sjuka.

ANNONS

Enligt förslaget ska 14 tjänster försvinna – arbetsterapeuter, kuratorer, fysioterapeuter och en psykolog. Vidare dras antalet ST-tjänster för specialiseringsläkare ner från 14 till 10 samtidigt som en informatörstjänst i staben avskaffas.

LÄS MER:Oviss framtid väntar för lungsjuka Madeleine

Beskedet skapar oro

I ett mail till GP skriver Pia Rydell att förslagen har skapat oro hos stora delar av personalen och patienterna.

– Det är naturligtvis aldrig roligt att behöva dra ned på verksamhet som vi i grunden vet är bra för våra patienter. Samtidigt måste vi försöka göra det bästa med de begränsade resurser vi har. Flera av åtgärderna innebär att vi måste prioritera hårdare kring vilka patienter som får del av insatserna, men vi kommer fortfarande kunna erbjuda alla insatser till de patienter som behöver dem allra bäst. Efter omständigheterna känns det ändå som en viktig sak att ha med sig, skriver hon och betonar att inga patienter kommer att bli utan vård.

Vilka försämringar innebär det här för verksamheten?

– Med bättre samarbete mellan verksamhetsområden och förbättrade digitala lösningar är det vår övertygelse att patienter på SU även fortsatt ska kunna känna att sjukhuset lever upp till de förväntningar medborgare ska kunna ställa på en god, lättillgänglig vård med mycket hög kvalitet och säkerhet.

Fakta: Schizofreni

Schizofreni är en sjukdom som innebär att man har återkommande psykoser. Vid en psykos upplever man verkligheten annorlunda, och har vanföreställningar eller hallucinationer.

Schizofreni utvecklas ofta under lång tid. Det kan ta flera år från att de första symtomen kommer, tills sjukdomen bryter ut. Oftast får man diagnosen schizofreni som allra tidigast i sena tonåren eller som ung vuxen.

Med tidig behandling och stöd kan man ofta återhämta sig och få en fungerande vardag.

Källa: 1177.se

ANNONS