Socialtjänsten lex Sarah-anmäld

Enheten på Västra Hisingen har för långa handläggningstider och är nu lex Sarah-anmäld. Anledningen är för stor arbetsbelastning och för få socionomer.

ANNONS
|

Den 15 juli skickades en lex Sarah-anmälan in till Inspektionen för vård och omsorg. Anmälan gäller enheten för barn, familj och unga på Västra Hisingen som på grund av hög arbetsbelastning haft problem med att leva upp till socialtjänstlagens krav om att barnavårdsutredningar ska utredas så fort som möjligt och senast inom fyra månader.

Lena Colliard är socialt ansvarig samordnare för SDF Västra Hisingen och har gjort bedömningen att det finns allvarliga brister i hanteringen som kan påverka barnen negativt.

– Vi har hittat brister i rättssäkerheten. En ansökan som kommer in till enheten ska utredas skyndsamt och avslutas med ett beslut. Handläggningstiderna är för långa. Det är risk för ett allvarligt missförhållande.

ANNONS

– Det har inte hänt något allvarligt än men det är risk för att det gör det om det fortsätter.

Hon berättar att rutinen är att alltid göra en lex Sarah-anmälan om man upptäcker att Socialtjänstlagen inte efterföljs eller om arbetet inte utförs på ett korrekt sett.

Carina Eriksson är enhetschef och berättar att bakgrunden till den pressade situationen inom enheten för barn, familj och unga är den stora grupp ensamkommande flyktingbarn som kom till Göteborg under slutet av 2015. Även om det nu kommer betydligt färre ensamkommande barn än förra året så har enheten inte hunnit ikapp med arbetet.

Dessutom har enheten expanderat och delats i två grupper i stället för en. Därför söker de fler socionomer och flera vakanta tjänster ligger ute att söka. Carina Eriksson berättar att hon upplever att det är särskilt svårt att få tag på ny personal till enheten. Hon tror att det kan bero på att de arbetar med unga och på grund av att media målat upp en mörk bild av socialsekreterare, vilket även påverkar de arbetssökande.

– Ibland har man en förutfattad negativ bild av vad arbetet innebär. Man tror att det ska vara alltför tungt, att man inte ska klara av det. Men det är också väldigt givande. Man gör väldigt mycket nytta. Men det är klart att det kan vara jobbigt.

ANNONS

Som GP tidigare rapporterat om har andra stadsdelar i Göteborg tidigare fått kritik för deras hantering av barnavårdsärenden. Under en granskning gjord av Stadsrevisionen 2015 visade det sig att stadsdelarna Angered, Centrum, Majorna-Linné, Norra Hisingen, Västra Göteborg och Örgryte-Härlanda inte följde Socialtjänstlagen på ett tillräckligt bra sätt och fick därför ett påpekande. Värre var det för Askim-Frölunda-Högsbo som då fick en anmärkning.

ANNONS