”Vi måste bland annat hitta en mer effektiv möteskultur och struktur. Men det känns tryggt att ingå i ett forskningsprojekt där vi kan få stöd innan, under och efter processen”, säger enhetschefen Maria Lindholm om projektet.
”Vi måste bland annat hitta en mer effektiv möteskultur och struktur. Men det känns tryggt att ingå i ett forskningsprojekt där vi kan få stöd innan, under och efter processen”, säger enhetschefen Maria Lindholm om projektet. Bild: Henrik Jansson

Socialkontoret i Hjällbo blir försökskaniner – får fyradagars arbetsvecka

Enheten för barn och unga på socialkontoret i Hjällbo är en av de utvalda arbetsplatser som kommer vara del av Sveriges första pilot- och forskningsstudie om förkortad arbetsvecka. Studien påbörjas i november och hoppas kunna påvisa sänkningar av sjukfrånvaro och personalomsättning.

ANNONS
|

Tre verksamheter och ca 90 personer inom socialförvaltningen Nordost kommer vara en del av studien. Enheten för barn och unga på socialkontoret i Hjällbo är en av de utvalda arbetsplatser som kommer prova på att arbeta fyra dagar i veckan med full lön.

Frida Johansson, HR-chef på socialförvaltningen Nordost är spänd över att se vilka resultat studien kommer få.

– Det ska bli väldigt spännande att få följa våra medarbetare som får vara en del av forskningsstudien. Vi är glada över att Göteborg kom med bland de utvalda, säger hon.

Effekter av förkortad arbetsvecka

Socialförvaltningen har fått uppdraget att utreda möjligheter för arbetstidsinnovation och skickade därför in en ansökan om att delta i studien om förkortad arbetsvecka. Undersökningen kommer pågå under fyra månader med start i november och genomförs av Karlstad universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Resultaten är tänkta att ge svar på vilka effekter en förkortad arbetsvecka skapar.

ANNONS

Frida Johansson förklarar att socialförvaltningen har en hög personalomsättning och hoppas på att en kortare arbetsvecka kan motverka det.

– När man arbetar inom socialförvaltningen, särskilt inom utsatta områden, är det inte alltid lätta frågor som man hanterar. Och det kostar, även om lust och vilja finns.

Hon berättar att hypotesen för förkortad arbetsvecka är att längre ledighet och återhämtning leder till ett hållbart liv och arbetsliv – som i sin tur kan sänka arbetsplatsers sjukfrånvaro och personalomsättning.

– Om vi kan få till en lägre personalomsättning och att personer stannar i yrket en längre tid, då kan vi ge en bättre leverans och kvalitet till de personer vi är till för. Det är alltid bättre för våra klienter att få träffa samma handläggare under en längre period. Människan är känslig och den ska man ta hand om, säger Frida Johansson

Frida Johansson, HR-chef på socialförvaltningen Nordost.
Frida Johansson, HR-chef på socialförvaltningen Nordost. Bild: Press

Positiv inställning till arbetsförkortning

Efter att GP lät statistikföretaget Novus undersöka hur svenska folket ställer sig till en kortare arbetsvecka kunde det konstateras att 55 procent av de tillfrågade säger ja till någon form av arbetstidsförkortning.

Enheten för barn och unga på socialkontoret i Hjällbo tillhör skaran som ser positivt på en förkortad arbetsvecka. Enhetschef Maria Lindholm berättar att nyheten om studiedeltagande välkomnades med entusiasm.

ANNONS

– Medarbetarna var jätteglada och ser det som en fantastisk möjlighet, säger hon.

Gruppen har redan börjat spåna idéer om hur man kan förbereda sig och hantera de utmaningar som kan uppkomma under projektet. Till exempel kommer man att använda sig av hemarbete, en rest från pandemin.

– Halva arbetsgruppen kommer jobba hemifrån en dag under ordinarie vecka. På så sätt ställs vi andra inför en situation där vi utmanas att tänka hur vi skulle ha handlat om vi redan var inne i projektet.

Tre verksamheter och ca 90 personer inom socialförvaltningen Nordost kommer vara en del av studien.
Tre verksamheter och ca 90 personer inom socialförvaltningen Nordost kommer vara en del av studien. Bild: Henrik Jansson

Maria Lindholm menar att pilot- och forskningsstudien kommer innebära en omställning som kan resultera i svårigheter. Då känns det extra säkert att vara en övervakad försökskanin som kan få hjälp om det går snett.

– Det är klart att det finns utmaningar. Helt klart. Vi måste bland annat hitta en mer effektiv möteskultur och struktur. Men det känns tryggt att ingå i ett forskningsprojekt där vi kan få stöd innan, under och efter processen.

Förskolor med kortare arbetsdagar

Andra liknande pilotstudier har redan genomförts i Göteborgsområdet. Anställda på två förskolor i Göteborg prövar just nu att arbeta sju timmar om dagen. Testet är tänkt att på sikt skalas upp till samtliga förskolor i utsatta områden. Hur det kommer bli för socialförvaltningen efter studien kan inte HR-chefen Frida Johansson säga något om.

ANNONS

– Det är svårt att ta ut något i förskott. Vi får ha is i magen och följa resultaten som forskarna får fram. Det är inte i våra händer att fundera och utreda, vilket är ganska skönt. Det är forskarna som ska titta, vi är bara objekt, säger hon.

LÄS MER:Socialdemokraterna öppnar för arbetstidsförkortning

LÄS MER:Fyradagarsvecka ska testas i Tyskland

LÄS MER:Vem ska vårda och lära ut om fyradagarsvecka införs?

ANNONS