”Snuthatets dag” – evenemang i kommunägda lokaler

Ett evenemang kallat ”Snuthatets dag” är annonserat att äga rum i kommunala lokaler i Göteborg på luciadagen. Företrädare för arrangören vill inte svara på frågor om arrangemanget.
– Aktivitet som vill piska på ett polishat är förkastligt, säger Higabs styrelseordförande Johannes Olsson (MP).