Smittskyddsläkaren om utlandsresor: ”En risk för barnet”

Mässling är på frammarsch över hela världen, inklusive Europa. Och sjukdomen är allra farligast för små barn som inte vaccinerats än.
Nu manar smittskyddsläkaren Leif Dotevall till eftertanke för de föräldrar som planerar resor.
– Man bör fundera på om de gagnar barnet, eller om det finns det risker som är större och som gör att man bör tänka om?