Skott avlossades mot kronofogdes hem

I det hus som under söndagen besköts i Älvängen bor en medarbetare på Kronofogden.
– Vi ser oerhört allvarligt på det inträffade, säger Magnus Arvidsson, enhetschef på Kronofogden.