"Skitjobben" som renar Göteborg

De skrapar avföring från toalettväggarna och utstår lukten från veckogamla räkskal. Men trots att jobben som sophämtare, slamtömmare och toalettstädare går ut på att städa eller hämta andras skit uppskattar de friheten och rörligheten som arbetet erbjuder. Frågan är bara vem som ska fortsätta utföra jobben i framtiden om ingen vill bli sopgubbe.