Skepp ohoj! Världens största vikingaskepp avseglar

Draken Harald Hårfagre är världens största vikingaskepp. I dag, söndag 24 april, avseglar vikingaskeppet från Norge till Nordamerika med New York som slutdestination. – Nu ligger vi precis och väntar som vikingar gjorde för 1 000 år sedan, säger kaptenen Björn Ahlander, 68, timmarna innan avsegling.

ANNONS
|

För snart ett år sedan talade GP medBjörn Ahlander, kaptenfrån Göteborg, som är högst ansvarig för att vikingaskeppet Draken Harald Hårfagre tar sig fram säkert till New York. Färden är inspirerad av tusen år gamla vikingaresor.

Från norska Haugesund till Island, Grönland, Kanada och USA går färden som preliminärt beräknasta fem månader.

Men Björn Ahlander vill inte höra någon ropa hej förrän besättningen är över bäcken - och för justDraken Harald Hårfagre är det inte bara en liten bäck som ska korsas, utan hela mäktiga Nordatlanten.

– Just nu har vi kraftiga lågtryck. Om vi avseglar nu kommer vi att få mycket stryk ute till havs. Vi ska inte starta när det är storm, vi ska starta när det passar. Skeppet är öppet och vi får inte få sjöar som slår över. Farvattnen runt Kap Farvel i Grönland är ett av världens farligaste vatten som är extremt stormigt och vindpinat. Det kan även finnas mycket is,säger Björn Ahlander.

ANNONS

"Det gäller att tämja den här draken", sa han för ett år sedan om den farliga resan.Såväl internationell media som många ur allmänheten vill inget annat än att fartyget ska segla ut men med nästan 50 års erfarenhet som sjöman vägrar Björn Ahlander ta ett överilat beslut.

Som tidigare riggchefpå Ostindiefararen Götheborg är Björn Ahlander en van seglare av historiska skepp, med erfarenhet av att färdas på världshaven under svåra förhållanden.

Under sina voyager till sjöss med Ostindiefararen, som är utav ungefär samma naturmaterial, skaffade han sig erfarenhet som han hoppas kommer att komma väl till pass.

– Jag har ett långt liv bakom mig ute till havs, sedan1969. Vi är väldigt ödmjuka inför uppgiften. Mitt jobb som kapten har jag inte fått till skänks, det är ett stort ansvar och därför vill vi ge oss själva så goda förutsättningar som möjligt, säger Björn Ahlander.

– Nu ligger vi precis och väntar som vikingar gjorde för 1 000 år sedan. De kunde vänta i 14 dagar innan de avseglade. Det kommer bli fantastiskt när vi väl kommer ut, men man går inte ut och söker aktivt efter ett lågtryck. Det är ingen som styr när vi ska avsegla, det sker när vi har tjänliga vindar. Det var precis så här sjömän gjorde förr i tiden.

ANNONS

Harald Hårfagre levdemellan cirka 858 och 933 och enade Norge.

Vikingaskeppet är byggt på en plats i närheten av hans kungaborg, Avaldsnes, och är det största som byggts i modern tid: 35 meter långt, åtta meter brett, ett sidensegel på 260 kvadratmeter och plats för 25 årpar. Besättningen på 32 man, och kaptenen för skutan,kommer att sova i pass i ett tält på det helt öppna däcket.

– Vi har en yrkeskock och lagar mat över gasollågor. Vi sover i tält och jobbar utomhus. Vi blir utsatta för kyla och väta, vihar inget skydd mer än tältet, säger Kapten Ahlander.

– Vi har utbildning inom "medical care" som sjöfolk. Skulle någon bli allvarligt sjuk ligger vi långt utanför helikopterdistans. Det är klart att det är sånt som vi ser allvarligt på och försöker förebygga.

Själva fartyget Draken Harald Hårfagre är en rekonstruktion av ett vikingaskepp. Konstruktionen bygger på arkeologiska fynd och erfarenheter från gamla båtbyggartraditioner samt berättelser om skepp från de fornnordiska sagorna.

Fartyget kommer att gå under norsk flagg även om besättningen är internationell. Själva skeppstilen är traditionellt skadinavisk. Så väl kvinnor som män finns med i besättningen, nästan jämt fördelat. Två av styrmännen på Draken Harald Hårfagre är kvinnor från USA och Frankrike.

ANNONS

–Vi har handplockat en besättning som jag har fullt förtroende för. Det var en svår uppgift att hitta de bästa bland 4 000 som ansökte.Vi kommer att segla i vikingen Leif Erikssons fotspår. Han kom till "Vinland" vilket troligen är Newfoundland. Berättelserna är tusen år gamla, alltså hundratals år innan Christofer Columbus kom till USA, säger Björn Ahlander.

Eller med en besättningsmans ord:

– Detta är en fantastisk möjlighet att skapa historia genom att återuppleva våra förfäders, vikingarnas, prövningar. Ett äventyr du helt enkelt inte vill missa, säger Arild Nilsen besättningsman på Draken Harald Hårfagre.

Fakta om Draken Harald Hårfagre:

Skrov: Ek

Mast: Douglas Fir (Douglas gran)

Rigg: Hampa

Segel: Silke

Mått:

35 m (115 fot) från för till akter

8 m (26 fot) bred

24 m (78 fot) mast

260 kvadratmeter segel

Rutten

Alla datum förutsätter goda vindar och medgörlig sjö.

*ca. datum

24. april Haugesund, Norge

1. maj Reykjavik, Island

16. maj Qaqortoq, Grönland*

1. juni St Antony, Newfoundland, Kanada*

15.juni Quebec City, Quebec, Kanada*

1. juli Toronto, Ontario, Kanada

8. juli Fairport Harbor, Ohio, USA

14. juli Bay City, Michigan, USA

27. juli Chicago, Illinois, USA

5. augusti Green Bay, Wisconsin, USA

18. augusti Duluth, Minnesota, USA

5 september Oswego, NY Canals, New York, USA*

15. september New York City, New York, USA*

Oktober Mystic Seaport, Connecticut, USA*

ANNONS