Skärgårdsmissnöje med höjda p-avgifter

För andra året i rad höjer det kommunala Parkeringsbolaget avgifterna på Saltholmen med tio procent. Något som skapar ilska bland de boende i Södra skärgården.
– Jag anser att P-bolaget missbrukar en monopolliknande situation, säger Styrsöbon Jan Kaaling.