Skärgårdsfärjan Vipan har bärgats

Under torsdagsmorgonen körde skärgårdsfärjan Vipan upp på en holme utanför Saltholmen. Det fanns inga passagerare ombord, men besättningen fick evakueras och färjan blev kvar bland klipporna.
Nu har Vipan bärgats och bogserats till ett varv.