Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson vill öka antalet vårdplatser

Bristen på vårdplatser hotar patientsäkerheten och gör vårdyrket mindre attraktivt. Det menar sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD), som ser behov av förändringar efter Ivos kritik mot landets sjukhus.
– Vi har för låg lägstanivå, säger hon.