Sjuksköterskorna rädda för att berätta om problemen

Flera sjuksköterskor vittnar om stora problem på Sahlgrenska under coronapandemin. Många är dock rädda för att berätta om det för journalister och fackföreträdare.
– Man är rädd för repressalier, säger Vårdförbundets lokala ordförande Anne Karin Höglund.