Sjuksköterskor på Sahlgrenska varnar för att pandemin är långt ifrån över

Hela våren har sjuksköterskan Jonna Blomborg och kollegorna på Östra sjukhusets dialysavdelning kämpat med långa arbetspass i varma skyddskläder. Så kan det fortsätta året ut.