Sjuksköterskor flyr Sahlgrenska

2016 blev ett dystert rekordår för Sahlgrenska universitetssjukhuset – aldrig förr har så många sjuksköterskor lämnat arbetsplatsen. För de som är kvar väntar en arbetsmiljö som blir allt tuffare, enligt Vårdförbundet.

ANNONS
|

Förra året lämnade 708 sjuksköterskor sina jobb på Sahlgrenska – mer än dubbelt så många jämfört med 2010. Under samma period har även antalet anställda sjuksköterskor ökat – men bara med en knapp tiondel.

Att personal söker sig ifrån Sahlgrenska i massor är något som Vårdförbundet varnat för under lång tid, enligt Anne Karin Grande Höglund, avdelningsordförande för Västra Götaland.

– Vi har påtalat det här under i alla fall de senaste fem-sex åren. Och om man tittar på statistiken har det också ökat år för år. När man tog beslutet att inte ha hyrsjuksköterskor påverkade det ytterligare – då tvingades de som redan jobbar att ta mer övertid och extrapass, säger hon.

ANNONS

Tufft för erfarna

Från Vårdförbundets sida varnar de för att Sahlgrenska hamnat i en ond spiral. När personal med lång erfarenhet slutar tillfaller allt större ansvar de erfarna sjuksköterskor som är kvar. Något som riskerar att med tiden även pressa bort dem.

– De ska både vara mentorer för de nya och göra allt som de ser är viktigt. Det skapar en etisk stress. Det kan ta flera år innan en sjuksköterska har full kunskap om vad som ska göras. De som är vana är också de som får gå in och ta extrapass.

Fackets grundlösning för att skapa en bättre arbetsmiljö är att höja lönerna. Både för att locka ny personal och för att behålla de som är kvar. Vidare anser de att fler sjuksköterskor ska få möjlighet att vidareutbilda sig och kunna utveckla sin lön.

– Man måste skapa förutsättningar för en god och säker vård med tillräcklig bemanning så att man orkar stanna kvar tills pensionen. Då kan man också vara med och utveckla vården. I dag släcker man bara bränder under sin arbetstid, säger Grande Höglund.

Gick att avlasta tidigare

Hon påtalar att det tidigare gick att avlasta Sahlgrenska något genom att hänvisa patienter till andra sjukhus i regionen, men att det nu ser nästan likadant ut överallt. Det är en analys som delas av P-O Blomqvist, HR-chef på Sahlgrenska.

ANNONS

– Men det är svårt att svara generellt på varför de lämnar. Vissa enheter, på framförallt akuten och medicin, har en högre personalomsättning. Men sen har vi också verksamheter och vårdavdelningar med mycket liten personalomsättning. Majoriteten tycker att det är bra, men det innebär inte att vi som arbetsgivare inte ständigt arbetar med att förbättra organisationen, säger han.

Många framhäver höjda löner som en lösning på situationen. Hur ser du på det?

– Jag kan hålla med om att lönerna bör stiga för sjuksköterskor. De är en viktig grupp i vårt samhälle som gör ett fantastiskt arbete. Men det är ett svårt kapitel därför att vi har en förhandlingsordning mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer som kommer fram till ett avtal utifrån vad vi blir tilldelade i budgetmedel. Det är klart att lönerna är en viktig del, men vår arbetsmiljösituation och trivsel är avgörande för att vi ska kunna behålla våra medarbetare.

Fler yrkesgrupper ska anställas

Enligt P-O Blomqvist jobbas det på flera fronter för att komma åt den tuffa arbetsmiljö som de flyende sjuksköterskorna vittnar om. Bland annat ska cheferna få färre underställda för att personalen ska känna sig sedd. En annan del av lösningen är att avlasta sjuksköterskorna genom att anställa andra yrkesgrupper såsom farmaceuter, undersköterskor och sjukvårdsbiträden samt att bättre utveckla så kallade "karriärstegar".

ANNONS

– Men sådana här saker tar tid. Speciellt som vi har patienter som måste tas om hand hela tiden. Det trycket gör att det blir extremt jobbigt på vissa av våra enheter.

Vad kan ni göra för att komma åt problemen på kort sikt?

– Det pågår ett intensivt arbete för att öppna fler vårdplatser. Vi omdisponerar bland annat vår egen personal. Inom kort kommer medarbetarna märka att belastningen på akutintagen och vårdavdelningarna minskar.

Har du tips eller vill berätta om din upplevelse av vården? Mejla densjukavarden@gp.se.

Så många har lämnat

Antal sjuksköterskor/barnmorskor som har lämnat Sahlgrenska senast tio åren. (Anställda sjuksköterskor/barnmorskor inom parentes)

2007: 393 (4 457)

2008: 464 (4 644)

2009: 356 (4 807)

2010: 312 (4 882)

2011: 408 (4 873)

2012: 387 (4 987)

2013: 466 (5 038)

2014: 602 (5 144)

2015: 633 (5 381)

2016: 708 (5 295)

Källa: Sahlgrenska

Lönestatistik

Lön sjuksköterskor/barnmorskor Sahlgrenska december 2016

Medellön: 31 198 kronor

Medianlön: 30 950 kronor

Källa: Sahlgrenska

ANNONS