Luisa Notaro och hennes kolleger på Svartedalens äldreboende känner sig piggare och därför också orkar ge de boende mer tid.
Luisa Notaro och hennes kolleger på Svartedalens äldreboende känner sig piggare och därför också orkar ge de boende mer tid.

Sextimmarsdag på äldreboende fortsätter

ANNONS
|

Sedan februari pågår ett försök med sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldrecentrum på Hisingen i Göteborg. Det är ett pilotprojekt, som fått stor uppmärksamhet i internationella medier, inom Göteborgs kommun för att utreda effekterna av kortare arbetstid.

Det 70-talet anställda jobbar med bibehållen lön. 14 nyanställningar har gjorts.

Främst undersöks hälsoeffekter, sjukfrånvaro och arbetsmarknadsmässiga konsekvenser. En parallell studie görs på Solängens äldreboende, där personalen fortsätter med åttatimmarsdag.

– Vi har inte fått statistik än, men upplevelsen är positiv. Medarbetarna tycker att man har mer ledig tid. Många har börjat träna på något sätt, cykla eller köpt gymkort. De tycker att de orkar och hinner nu, säger enhetschef Johanna Leppänen.

ANNONS

Den positiva bilden bekräftas av Bengt Lorentzon, följeforskare och konsult.

– Sköterskorna upplever att de har fått bättre arbetstider och mer tid för hyresgästerna. De känner sig själva gladare, piggare och mer avkopplade. Det gör i sin tur att undersköterskorna bedömer att hyresgästerna också blir gladare och piggare, säger han.

Men det finns också negativa sidor som framkommit under försöket.

– En del undersköterskor tycker att dagens sista arbetspass ligger lite väl sent. Med sex timmar blir det en helt ny konstruktion jämfört med tidigare, säger Bengt Lorentzon.

En delrapport ska lämnas till politikerna i september eller oktober. Nyligen beslutade kommunfullmäktige att förlänga projektet med ett år, till slutet av 2016. Syftet är att ge underlag för framtida politiska beslut.

– Bakgrunden är att vi ska kunna vara säkra på att vi har gjort de resultat som vi hoppas kunna få ut. Det vi tittar på är, om vi förbättrar arbetsmiljön för personalen, vilken effekt får vi på kvaliteten. I många serviceyrken vet vi att om personalen trivs ger det också en högre kvalitet, säger kommunalrådet Daniel Bernmar (V).

Den kortare arbetstiden innebär högre kostnader för äldreboendet. Mycket beroende på att mer personal behövs. Hela projektet kostar omkring åtta miljoner kronor per år.

ANNONS

Att införa sextimmarsdag brett är inte aktuellt.

– Det har vi inte råd med. Vi höjer personaltätheten betydligt på Svartedalen för att kunna skapa tillräckligt många skift. Det innebär en kostnadsökning som inte går att sprida till hela staden, utan att man tar ett större grepp kring arbetstidsförkortningsfrågan. Då gäller det hela samhället och att staten tar ett ansvar, säger Daniel Bernmar.

Kommunalrådet Helene Odenjung (FP) är inte lika entusiastisk.

– Jag tycker att man borde ha gjort en kontrollgrupp. Samma medel borde ha gått till ett äldreboende som inte har gjort en arbetstidsförkortning men ändå fått använda samma summa pengar, säger hon.

Helene Odenjung menar att det i själva verket är en kortare arbetsvecka som införts. Att fler anställts för att fylla schemat och att alla inte alls jobbar sex timmar per dag.

– Den flexibiliteten i schemat kan man införa utan att man förkortar arbetsveckan. Det skulle kunna skapa en större delaktighet hos personalen och ändå behålla arbetsveckans totala tid. Då skulle man få fler händer i vården genom att effektivisera genom att schemalägga så att alla känner sig lite mer nöjda.

Fakta: Sextimmarsdag

Det nu tvååriga försöket på Svartedalens äldrecentrum drevs igenom av den rödgröna majoriteten i kommunstyrelsen.

ANNONS

Arbetspassen är på fem-sju timmar per dag. Passen går mer omlott än tidigare.

14 nya tjänster har inrättats under försöket, som kostar åtta miljoner kronor per år.

Även på ortopeden i Mölndal har arbetstiden förkortats på försök. Ett hundratal undersköterskor och sjuksköterskor ska testa på sextimmarsdag under två år.

Toyota center i Mölndal har haft sextimmarsdag sedan 2002.

ANNONS