Serneke ritar om Cirkustomten

Sernekes går tillbaka till ritbordet med sitt prestigeprojekt vid Götaplatsen.
Politikerna är inte nöjda med hur Cirkustomten ser ut och nu ska ett tredje arkitektförslag tas fram.
– Man ska ha respekt för att det är viktigt att det blir riktigt bra och då kan tappa några år på att göra ett omtag, säger Ola Serneke.