Sahlgrenska Science Park utsatt för utländskt dataintrång

Företagsparken Sahlgrenska Science Park som samlar Sverigeledande verksamheter inom industri, forskning, och sjukvård har utsatts för ett dataintrång. Angreppet kommer från utlandet, och är nu polisanmält.
– Vi har bolag i våra miljöer som sitter på enormt känslig information, säger kommunikationschefen Mia Ekdahl.