Sahlgrenska: Cancervården kommer drabbas av strejken

Vårdförbundet betonade vikten av att deras strejk inte går ut över cancerpatienter. Men just cancervård på Sahlgrenska kommer att påverkas, bedömer sjukhusledningen.
– Det är enheter som tar hand om cancer, och då är det klart att cancerpatienter drabbas, säger Mattias Bjarnegård, områdeschef på SU.