Arkivbild
Arkivbild

Så ska Göteborg lösa boenden till nyanlända

Läget är akut och en krisplan på gång. 350 av de 880 nyanlända som ska flytta till Göteborg i år saknar ännu någonstans att bo. Kommunen förbereder förslag på nya platser för tillfälliga bostäder, trots att fastighetskontoret inte längre tror på modellen.

ANNONS
|

Tidsplanen för att få fram 1 000 temporära bostäder för nyanlända har havererat. Nu letar kommunen med ljus och lykta efter lösningar som åtminstone kan ge tak över huvudet innan fler regelrätta bostäder finns på plats.

Martin Öbo, tillförordnad fastighetsdirektör i Göteborgs kommun, arbetar med en krisplan. Han har skrivit brev till berörda förvaltningar och bolag för att bett dem att bidra med idéer.

– Jag skriver utifrån den situation vi är i nu. Vi behöver tänka klokt och tillsammans. Det är pronto!

Han räknar med att få svar i slutet av veckan och hoppas på nya förslag att gå vidare på. Innan årets slut måste det finnas någonstans att bo för de nyanlända som anvisats till Göteborg.

ANNONS

Akuta lösningar

Förutom de 230 lägenheter som det kommunala bostadsbolaget Framtiden AB bidragit med i år, är de bostäder som hittills tagits fram mer eller mindre akuta alternativlösningar. Modulbostäderna skulle hålla en normal bostadskvalitet och stå kvar drygt tio år. Nu får standarden stryka på foten och det handlar till exempel om boende i villavagnar på Lilleby camping.

– När lägenheterna från Framtiden nu gått åt, växlar vi över till Lilleby. Vi håller som bäst på att skriva de första kontrakten, säger Martin Öbo.

Uppförande av flytande bostäder vid kajen på Röda Sten finns fortfarande med i diskussionerna. Andra förslag som nämns i kommunens handlingar handlar om boenden på enkla hotell, som Formel 1i Sisjön.

– Det är en prekär situation, säger Martin Öbo. Vi för diskussioner med ett flertal olika parter, även externa. Vi tittar på lokaler för ensamkommande, men som nu inte används. Kan de ställas om och användas som tillfälliga bostäder?

Halvering av antal bostäder

Först i mitten eller i slutet av 2017 kan de första modulhusen i Askimsviken kan stå klara, något senare kan även bostäder på Kärralundsvallen och Lemmingsvallen vara inflyttningsklara. För dessa tre platser handlar det om totalt cirka 150 bostäder, betydligt färre än de ursprungliga planerna. Något som oroar Martin Öbo:

ANNONS

– I princip är det en halvering av vad vi trodde det skulle vara.

Fastighetsnämnden ordförande Jahja Zeqiraj (S), som i mångt och mycket är självkritisk till arbetet med att ta fram temporära bostäder säger:

– I nästa nämndbeslut kommer vi att vara tydliga med att det ska handla om minst 100-150 bostäder på varje plats, säger han.

Tror inte på modellen

Sedan slutet av augusti har fastighetskontoret i uppdrag att ta fram förslag på fler platser. Martin Öbo betonar att det inte finns något färdigt förslag ännu och att de nya platserna ska vara klara till fastighetsnämndens decembermöte.

– Innan dess kommer vi att presentera platserna på en pressträff och ha informationsmöten för allmänheten.

Fastighetskontoret skickade signaler redan i juni att de inte längre tror på modellen med temporära bostäder. Trots det gav den politiska nämnden tjänstemännen i uppdrag att leta efter nya platser.

– Vi förhåller oss naturligtvis till nämndens beslut och är lojala, säger Martin Öbo. Men vi tror inte längre att det är en framkomlig väg. Det handlar om tidsaspekten, ekonomin och integrationen.

Varför väljer fastighetsnämnden att gå på tvärs mot tjänstemännens bedömning? Jahja Zeqiraj säger att bedömningen får professionen stå för.

– Vi har en bra dialog med fastighetskontoret. Men faktum kvarstår: uppdraget är att ta fram 1000 bostäder och det ska fullgöras. Det har skett förändringar sedan starten: Behovet ser annorlunda ut, men är fortfarande stort. Då handlade det om 300-350 boende på varje plats, med många ensamkommande. Nu är vi tydliga med att 100 upp till 200 boende per plats är lämpligt.

ANNONS

Nya platser

GP erfar att en av de platserna man nu tittar på är parkeringen mittemot Masthuggstorget i Majorna-Linné. En annan plats som finns med i diskussionerna ligger i Lexby i Västra Hisingen.

I juni beslutade en enad stadsdelnämnd i Majorna-Linné att säga ja till temporära bostäder för nyanlända. Nämnordförande Bosse Parbring (MP) tror att de flesta invånarna ser positivt på det.

– Vi har ännu ingen plats att ta ställning till, men vi vill gärna vara med och dela ansvaret för nyanländas bostäder, säger han.

Men innan några modulhus kan stå färdiga, där och på andra platser i Göteborg, har det blivit 2017.

För de 350 nyanlända som behöver tak över huvudet innan årets slut blir läget alltmer akut.

Fakta: Nyanlända

Flyktingar som söker asyl i Sverige bor på något av Migrationsverkets anläggningsboenden eller ordnar boende på egen hand.

De nyanlända som nu ska flytta till Göteborg är de som fått uppehållstillstånd och har anvisats till kommunen enligt den nya bosättningslagen. I väntan på att få en bostad bor de kvar på Migrationsverkets asylboende.

Fastighetskontoret har bostadsförsörjningsansvaret i kommunen. Eftersom det är bostadsbrist har förslag på temporära lösningar tagits fram, det handlar främst om modulhus som kan användas som bostad i cirka tio år.

880 nyanlända kommer från asylboenden till Göteborg under 2016. Nästa år ska ytterligare 1 200 personer flytta till Göteborg.

Bostäder

Förutom planerna på de 1000 tillfälliga bostäderna väntas ett tillskott i Frihamnen. På Kvillepiren ska Älvstranden Utveckling AB uppföra 700 tillfälliga bostäder. Av dem är 300 avsatta för nyanlända. Resten är till för studenter och tillfälliga företagsbostäder.

En del av bostäderna skulle ha stått klara under 2016. Men även här har det dragit ut på tiden. Enligt Älvstranden kommer de första bostäderna att stå inflyttningsklara i april nästa år, medan de flesta kommer att färdigställas pågående under hela 2017.

Modulhusen på Herkulesgatan, som i stort sett redan är färdigmonterade, väntas bli ett ärende på byggnadsnämndens nästa möte. Husen skulle bli studentbostäder - men en dom i Mark- och miljööverdomstolen satte stopp för det. Kommunen hoppas nu på ett okej för bostäder för nyanlända.

ANNONS