En ny regional satsning på äldre medarbetare ska få fler att stanna inom sina vårdyrken. "Att organisationen blir åldersmedveten förbättrar arbetsmiljön för personalen – och i slutändan patienterna", säger utredaren Marianne Salén. Arkivbild.
En ny regional satsning på äldre medarbetare ska få fler att stanna inom sina vårdyrken. "Att organisationen blir åldersmedveten förbättrar arbetsmiljön för personalen – och i slutändan patienterna", säger utredaren Marianne Salén. Arkivbild. Bild: Jari Välitalo

Så ska fler sjuksköterskor lockas att stanna inom vården

Äldre vårdpersonal ska få anpassade arbetsuppgifter och bli mentorer åt de yngre. Genom den satsningen hoppas regionens minska personaltappen på sjukhusen.
– Att organisationen blir åldersmedveten förbättrar arbetsmiljön för personalen – och i slutändan patienterna, säger utredaren Marianne Salén.

ANNONS

Sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR) har, precis som många andra delar av landet, stora utmaningar med en åldrande befolkning och ett ökat vårdbehov. På många håll saknas det också personal – särskilt specialistsjuksköterskor – för att hålla vårdplatser öppna.

Nu har regionen dragit igång ett arbete för att få fler att stanna kvar inom vården. Särskilt har man pekat ut de 6 500 anställda som i dag är mellan 55 och 67 år gamla som särskilt viktiga. Något som P4 Göteborg var först med att rapportera.

– Vi kommer inte att ha personal så att det räcker. Vi behöver därför ha en plan för hur vi ska ta tillvara på äldre medarbetares kompetens innan de lämnar organisationen, säger Marianne Salén, utredare på VGR-akademin.

ANNONS

LÄS MER:Nya metoderna minskar trycket på akuten

Lidköping förebilden

Planen är att fånga upp medarbetarna redan i 55-årsåldern och prata om hur de vill att slutfasen av deras arbetsliv ska se ut. Det kan då bland annat handla om att anpassa arbetsuppgifterna genom att ta bort nattpass.

– Att organisationen blir åldersmedveten förbättrar arbetsmiljön för personalen – och i slutändan patienterna, säger Marianne Salén.

Samtidigt hoppas man att flera av dem ska vilja bli mentorer och stötta nyanställda yngre.

– Det handlar om den tysta kunskapen. Hur överför man allt man kan om exempelvis prioriteringar och hur man bemöter patienter i olika situationer? Man ska finnas till hands, vägleda och bekräfta så att de växer. Det är egentligen inte så komplicerade saker.

Tanken är att regionen på så vis ska kunna få både äldre och yngre att stanna kvar i sina yrken.

LÄS MER:Hemliga rummet kan förbättra förlossningen på Östra sjukhuset

Marianne Salén berättar att förebilden är en medicinavdelning på Skaraborgs sjukhus i Lidköping som under 2017 tvingades minska antalet vårdplatser från 22 till 16 då åtta sjuksköterskor slutade samtidigt. Avdelningen hade stor sjukfrånvaro, höga övertidskostnader och bristande handledning från de äldre på grund av tidsbrist.

I det läget bestämde ledningen att avsätta en äldre sjuksköterska och en äldre undersköterska för att stötta upp den yngre personalen. Med gott resultat.

ANNONS

– De minskade frånvaron från 8,8 procent till 3,5 procent på ett år. Även personalomsättningen minskade. Nu säger personalen att det är roligt att gå till jobbet. De har också höjt upp antalet vårdplatser till 20 stycken, säger hon.

LÄS MER:Över 500 ekonomiska åtgärder väntar på Sahlgrenska

Uppskattning viktig

Regionens personalutskott har avsatt 4,5 miljoner kronor för att genomföra de olika åtgärderna brett under 2020. Till en början ska ungefär 180 mentorer rekryteras inom olika sjukhusverksamheter. Arbetet ska utvärderas löpande, men vara helt klart först 2024.

I arbetet med utredningen har Marianne Salén tittat närmare på vad det är som får vårdpersonal att stanna kvar i sina yrken. Hon har läst rapporter, pratat med andra regioner och intervjuat medarbetare. Alla pekar i princip på samma sak som den absolut viktigaste faktorn – uppskattning.

– När jag pratade med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor sa de att de måste höra att regionen talar om att de är viktiga, att den kompetens som de skaffat genom åren uppskattas.

Annat som kom fram var möjligheten till flexibla arbetstider och delaktighet.

Hur viktig är lönen?

– Genom forskning har man visat att det inte är det primära. Om du har en ansträngd ekonomisk situation har det givetvis betydelse. Men det är inte i första hand lönen som avgör om man stannar eller går vidare.

ANNONS

LÄS MER:Sahlgrenska vill bli bättre på endometrios

ANNONS