Så säger partierna om trängselskatten

ANNONS
|

Kia Andreasson, gruppledare, Miljöpartiet

Vilket är ert främsta argument för att säga nej till folkomröstning?

– Det är ett paket. Har vi inte trängselskatt har vi inget paket. Alla partier var överens i kommunstyrelsen. Om vi ska backa nu är vi inte längre överens. Jag trodde inte det här om ett stort och etablerat parti som Moderaterna.

Vilka är viktigast med Västsvenska paketet?

– Vi har redan för många bilåkare. Utan trängselskatt och paket kan vi inte uppnå alla miljömål. Vi måste få fler att åka kollektivt och kunna växa. Köer är inte bra för de enskilda heller. Dessutom är staden svår att planera med alla bilar.

ANNONS

Vilken fråga och vilken tidpunkt kan du tänka dig för en folkomröstning?

– Jag har inte hunnit prata med mina partikamrater om det. Jag tycker att Moderaterna kommer alldeles för lätt undan. De måste ta ansvar för vad som händer vid ett nej i en omröstning. Jag tycker att det är ärligare att säga nej redan nu än att förespegla människor att allt kommer att ändras vid ett nej.

Du kan tänka dig att strunta i folkomröstningsresultatet?

– Jag ser inte möjligheten att vrida klockan tillbaka. Folkomröstningar är rådgivande. Vi har ingen annan finansiering. Vi vill inte lägga det på skatten, det blir en för stor börda för göteborgarna. Då är det rätt­visare med trängselskatt. Vi måste ta ansvar.

Är det något du vill tillägga?

– Att ha en folkomröstning och inte följa resultatet skapar tryckt och dålig stämning. En folkomröstning är inte en enkel svart eller vit fråga.

Mats Pilhem, gruppledare, Vänsterpartiet

Varför säger ni nej till folkomröstning?

– Det finns inget svar på vad som händer vid ett nej i en folkomröstning. Jag har stor respekt för dem som vill ha en folkomröstning, men finns det inte två likvärdiga alternativ blir det en demokratisk chimär.

ANNONS

Varför tycker ni att det Västsvenska paketet så viktigt?

– Trängselskatten är en del av ­paketet och det handlar inte bara om ­finansiering av nödvändig infra­struktur. Ingen annan åtgärd har så stor effekt när det gäller framkomlighet och miljö. Luften i Göteborg är dålig och irritationerna och småolyckorna i köer har varit ett problem. De som inte vill ha trängselskatt är svaret skyldiga på hur man minskar trafiken.

Hur viktiga är pengarna som trängselskatten drar in?

– Det är lätt att säga att det finns andra sätt att finansiera Västsvenska paketet. Att tycka på egen hand är inte svårt, men att komma överens är svårt. Vi kommer inte att gå med på någon utförsäljning av gemensamt ägda bolag eller en höjning av kommunalskatten för att bekosta Marieholmstunneln för bilar. De som vill ha folkomröstning och paketet måste komma med ett tredje alternativ. Jag tycker de ska gå till Anders Borg. Jag vet att det är lika omöjligt, men de andra alternativen är också omöjliga.

Något annat du vill säga?

– Paketet ger oss ett modernt och miljövänligt sätt att transportera oss. Centralen har nått sitt kapacitetstak. Vi behöver paketet för att kunna växa och vara attraktiva. Vi är inte nöjda med alla delar av paketet men om alla plockar bort det de inte vill ha blir det inget paket kvar. Det har vi inte råd med.

ANNONS

David Lindh, Sverigedemokraterna

Ni vill ha folkomröstning. Varför då?

– Det är det enda rätta. Det här beslutet har forcerats fram av de andra partierna. Mikael Jansson, vår dåvarande gruppledare, ville ha folkomröstning redan 2010 vilket ingen lyssnade på. I folkets ögon har det här paketet slängts ihop. En folkomröstning är det enda rättvisa. Så gjorde man i Stockholm. Göteborgarna måste få samma möjlighet.

Ni vill inte ha Västlänken. Hur resonerar ni?

– Det finns en massa sådana här projekt som blivit mycket ­dyrare. Vad händer om man hittar ett ­vikingaskepp när man börjar gräva och allt stannar av?

Hur ska ni lösa satsningar på ­infrastruktur och kollektivtrafik?

– Det finns jättestora behov. Marieholmstunneln finns det ett enormt behov av. Vi kan tänka oss en skatte­ökning med 30 öre. Det är en variant. Det finns billigare och bättre alternativ till Västlänken, men de har inte blivit ordentligt utredda.

Vill ni ta bort trängselskatten?

– Om man flyttar en del stationer som ligger som en mur runt Backa och några andra stadsdelar och såg till att man kan köra runt staden kanske man kan behålla trängselskatten. Att hela västra Göteborg kan köra utan att betala svider rejält i mångas ögon. Det måste bli mer rättvist.

ANNONS

Hur ska ni uppfylla miljömålen?

– Trängselskatten gör det inte. Den går ut på ett konstant flöde bilar för att få in pengarna. Vi vill ha en stadsbana i och kring Göteborg, det är en slags spårvagn som går på egen banvall med lite högre hastighet. De finns på en massa ställen i Europa och är helt logiskt.

David Lega, gruppledare, Kristdemokraterna

Ni röstar nej till folkomröstning. Varför?

– Vi är fem parter som kommit överens och ett avtal är ett avtal. Det är inte för tidigt att satsa på infrastruktur. Trängselskatten är en del av Västsvenska paket. Frågan har varit uppe i två val och hade folk inte fattat att det skulle bli trängselskatt hade inte Vägvalet funnits.

Varför är Västsvenska paketet så viktigt?

– Vi behöver nya trafiklösningar, bron ramlar snart ihop av sig själv. Ska vi ro till Hisingen? Faller en del faller alltihop.

Vad tycker ni om Västlänken?

– Det kommer alltid att finnas olika åsikter men nån typ av lösning för Centralen måste till. Professionella har utrett detta i många år.

Hur viktig är klimatfrågan för er?

– Jag vill inte rangordna. Klimatfrågan är jätteviktig men det är regionförstoring också.

ANNONS

När och hur ska frågan ställas om det blir omröstning?

– Jag tycker att det är en olycklig ordning att vi först ska besluta om folkomröstning och senare om frågan och tidpunkten. På torsdag vet vi ju inte riktigt vad vi röstar om.

Om det blir folkomröstning vill vi att den blir senast vid EU-omröstningen, så att inte paketet stoppas upp. Frågan måste ställas så att konsekvenserna framgår. Det blir ingen Marieholmstunnel, ingen Hisingsbro, ingen Västlänk.

Vad händer om det blir ett nej?

– Det beror på hur utfallet blir, hur högt valdeltagandet är. Om trängselskatten försvinner har vi köer i Göteborg 10-15 år till.

Något annat du vill säga?

– Jag tror att en flytt av betalstationerna, särskilt i Backa, skulle vara bra. Och i nästa läge utreda Älvsborgsbron

ANNONS