Så påverkas trafiken under EU-toppmötet – område för område

Avstängda gator, indragna hållplatser och tillfälliga totalstopp i trafiken. Under EU-toppmötet kommer delar av Göteborg att stå still. Västtrafik sätter in informatörer vid flera stora knutpunkter i stan.

ANNONS
|

Som GP tidigare har rapporterat om förväntas kraftiga trafikstörningar i Göteborg med omnejd i samband med EU-toppmötet. Mötet äger rum den 17 november men redan 15 och 16 november kommer trafiken att påverkas kraftigt.

Göteborgs polischef Erik Nord har tidigare gått ut och varnat för kaos. När GP nådde honom nu var han dock något lugnare. Polisen hade då haft ett möte för att informera räddningstjänst, kollektivtrafik, försvarsmakten, kustbevakningen och andra samverkansparter om hur planeringen inför mötet ser ut.

– Vi ligger helt enligt planeringen och nu väntar vi på genomförandet. Vi har ganska låga hotbilder mot skyddspersoner då vi har vidtagit starka skyddsåtgärder i form av skyddade transporter och avspärrningar. Vi kommer även att göra vårt yttersta för att räddningstjänsten ska kunna komma fram.

ANNONS

Har gått ut med information

Polisen räknar med stora trafikstörningar, men Erik Nords förhoppning är att många kommer att hålla sig borta från vägarna under berörda dagar.

– Vi har gått ut med mycket information och den har fått genomslag. I och med att både skolor och företag har bestämt sig för att inte ha full verksamhet minskar trycket. Vår förhoppning är att störningarna därför inte ska bli lika allvarliga. Stockholm gjorde också så här när Obama skulle komma på besök. Det innebar att folk avstod från att ge sig ut i trafiken. Det är det syftet vi har nu också. Det är inget roligt att sitta still i en trafikkö.

Vilka är de mest kritiska tidpunkterna?

– De känsligaste tiderna är fredag morgon mellan klockan sju och tio samt fredag mellan klockan tolv och sex på kvällen. Då ska deltagarna transporteras från Göteborgs centrum till Eriksberg.

Möten och boende på olika platser

Mötet kommer att hållas i Eriksbergshallen medan deltagarna ska bo i Gothia towers. De delar av stan som främst berörs är därför området kring Korsvägen samt området kring Eriksbergshallen. För att förflytta de medverkande mellan Eriksbergshallen och Gothia towers hotell finns fyra potentiella förbindelser; Tingstadstunneln, Götaälvbron, Älvsborgsbron och Angeredsbron. Vilken av dessa vägar som kommer att väljas ska avgöras i sista stund, som GP tidigare skrivit om. När förflyttning sker kommer den valda vägen att stängas av för övrig trafik.

ANNONS

– Det kan bli aktuellt att alla förbindelserna stängs av samtidigt, säger Erik Nord.

Även trafiken på riksväg 40 och E6:an kommer att påverkas då mötets deltagare ska anlända till Göteborg via dessa vägar.

– Under torsdagen och fredagen kan vi behöva stänga av både riksväg 40 och E6. Det kan vara i norrgående riktning eller södergående eller både och. De kan röra sig om hel avstängning och det kan röra sig om begränsad framkomlighet, säger Erik Nord.

Hållplatser dras in

Mellan onsdag 15 november och fredag 17 november kommer polisen även att spärra av områden både vid Eriksberg och vid Gothia towers. All biltrafik och kollektivtrafik leds runt de avspärrade områdena och den som tar bilen, går eller cyklar får välja alternativa vägar. Ett flertal busshållplatser och Älvsnabbens hållplats kommer att dras in under ovan nämnda dagar. Västtrafik räknar med stora förseningar.

– Kollektivtrafiken kommer att stå still under vissa tider. När delegaterna ska eskorteras till och från Eriksbergshallen och polisen gör tillfälliga avstängningar står all trafik still, det gäller bilar och bussar. Under den tiden får våra resenärer sitta kvar inne i bussen och vänta, säger Lena Johansson kommunikationsstrateg på Västtrafik.

Hur länge kan resenärer räkna med att bli sittande?

ANNONS

– Det kan jag inte svara på.

Vad har du för tips till de som reser kollektivt de här dagarna?

– Var ute i god tid och håll er uppdaterade. Polisen, Trafikverket och vi kommer att informera via nätet. Trafikradion är också en bra kanal dessa dagar. Vi kommer även att ha informatörer ute på större knutpunkter som till exempel Korsvägen.

De som är i behov av färdtjänst rekommenderas av Göteborgs stad att stanna hemma under 16 och 17 november, om det är möjligt. Det kommer under berörda dagar inte gå att boka resor via färdtjänstens app och resegarantin gäller inte dessa dagar. Västtrafiks förseningsersättning gäller dock som vanligt.

Information kan ändras

För den som ska ge sig ut i trafiken mellan onsdag och fredag nästa vecka är det viktigt att tänka på att all information kan komma att ändras med kort varsel. Vilken tid som trafiken börjar gå som vanligt den 17 november kan inte ges i förväg enligt trafiken.nu. Allt beror på när polisen släpper sina avspärrningar.

Så påverkas trafiken

Den som ska ge sig ut i trafiken under 15-17 november får räkna med kraftiga förseningar på grund av EU-toppmötet. Här ser du hur bilar, bussar, spårvagnar och färjetrafik kommer att påverkas i olika delar av stan.

• Eriksberg:

Polisen spärrar av ett område vid Eriksberg från onsdag 15 november kl. 08.00 till och med fredag 17 november kl.18.00. Avspärrningen omfattar även ett område i vattnet.

Östra Eriksbergsgatan stängs av för all trafik i båda riktningar mellan Säterigatan och Kvarnpirsgatan 15 november klockan 07 till och med 17 november cirka klockan 18. All biltrafik och kollektivtrafik leds runt det avspärrade området. Den som tar bilen, går eller cyklar får välja alternativa vägar.

Hållplatserna Danaplatsen, Eriksbergstorget, Sörhallstorget och färjeläge Eriksberg (Älvsnabben) dras in från och med onsdag den 15 november kl. 07 till cirka kl 18 den 17 november. Resande hänvisas till befintlig kollektivtrafik från hållplats Nordviksgatan.

• Centrum:

Ett område vid Gothia Towers spärras av från onsdag 15 november kl. 08.00 till och med fredag 17 november på förmiddagen. All biltrafik, kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik leds runt det avspärrade området.

Hållplats Liseberg dras in och kollektivtrafiken som i vanliga fall stannar vid eller passerar hållplatsen kommer att få ändrad sträckning.

Hållplats Bäckeliden är också indragen och resande hänvisas till hållplats Sankt Sigfrids plan.

Örgrytevägen stängs av för all trafik i båda riktningarna mellan Korsvägen och Fabriksgatan den 15 november klockan 07.00 till 17 november cirka klockan 15.00.

Korsvägen är öppen för trafik i båda riktningar till och från Skånegatan, Eklandagatan och Södra Vägen men med kraftigt begränsad framkomlighet.

Hållplatserna Korsvägen och Berzeliigatan är indragna från för ett flertal busslinjer vid olika tidpunkter från 15 november klockan 07:00 till 17 november klockan 15:00. Linje 753 (Heden - Mölndal - Heden) och Grön express (Ullstorp - Höga hallar), Röd express (Lilla Varholmen - Önneröd) kör alternativ väg mellan Korsvägen - Delsjömotet och omvänt, dock ingen indragen hållplats.

En tillfällig linje, linje 513X, kör mellan Mölnlyckemotet, Mölnlycke Företagspark, Öjersjö, Svingeln och Heden och omvänt.

Linje 601 (Benareby - Heden) kör från 15 november klockan 07:00 till 17 november klockan 15:00 en alternativ väg via Ullevi Norra, läge C/D, för byte till linje 6 och 8 till/från Korsvägen.

Korsvägen är öppen för trafik i båda riktningar till och från Skånegatan, Eklandagatan och Södra Vägen men med kraftigt begränsad framkomlighet.

Bilister uppmanas att undvika Örgrytemotet och i stället välja Ullevimotet om de kommer söderifrån och Gårdamotet om de kommer norrifrån.

Parkera i Ullevigaraget eller parkeringsanläggningarna i Gårda. (Valhallagatan och Skånegatan är öppna så du når entréer därifrån). Parkerar du i Focushuset kan du inte använda gångbroar mot Svenska Mässan och Örgrytevägen.

• Östra Göteborg:

Linje 5 är indragen mellan Liseberg och Östra Sjukhuset från den 15 november klockan 07:00 till den 17 november klockan 15:00. Linjen kör istället efter Korsvägen till Lana och omvänt.

Resande mot Östra Sjukhuset hänvisas till linje 1, för byte vid hållplats Härlanda.

• Riksväg 40:

Linjerna 100, 101 och 102 (Borås - Göteborg), Linje 120 (Viared - Göteborg), Linje 300 (Kinna - Göteborg) och Linje 330 (Landvetter - Göteborg) kör alternativ väg mellan Korsvägen och Delsjömotet och omvänt, dock ingen indragen hållplats.

• Landvetter:

Trafiken mellan Landvetter flygplats och centrala Göteborg påverkas periodvis från torsdag 16/11 kl. 12.00 till och med fredag 17/11 kl. 18.00.

Räkna med kraftigt begränsad framkomlighet i trafiken till och från Landvetter i samband med polisens eskorter.

För att undvika de mest kritiska tiderna den 16 och 17 november rekommenderas trafikanter att om möjligt resa innan klockan 07.00, mellan klockan 10.00-12.00 och efter klockan 18.00.

Linje 330 (Landvetter - Göteborg) kör alternativ väg mellan Korsvägen och Delsjömotet och omvänt, utan att angöra någon tillfällig hållplats.

Flygbussarna (Landvetter - Göteborg), kör alternativ väg mellan Korsvägen - Landvetter och omvänt, dock ingen indragen hållplats.

• Förbindelser mellan Eriksbergshallen och Gothia towers:

För att förflytta de medverkande mellan Eriksbergshallen och Gothia towers hotell finns fyra potentiella förbindelser; Tingstadstunneln, Götaälvbron, Älvsborgsbron och Angeredsbron. VIlken av dessa väger som kommer att väljas kommer avgöras i sista stund. Eventuellt kan alla fyra förbindelserna komma att stängas av.

• E6:

På fredagen kan E6:an komma att stängas av. Exakta tidpunkter kan polisen av säkerhetsskäl inte gå ut med.

• Påverkade hållplatser:

Virginsgatan

Pölsebo

Danaplatsen

Eriksbergstorget

Eriksbergs färjeläge

Sörhallstorget

Råda portar

Råda stock

Mölnlycketerminalen

Welandergatan

Sanatoriegatan

Solrosgatan

Delsjömotet

Kalvemossen

Råda säteri

Sankt Sigfrids plan

Skårs kyrka

Ekmanska

Bögatan

Härlanda

Töpelsgatan

Nordviksgatan

Berzeliigatan

Ullevi norra

Korsvägen

Svingeln

Liseberg

Källa: Västtrafik, Polisen, Göteborgs stad

• Följ det aktuella trafikläget pådessa sajter:

västtrafik.se

trafiken.nu

polisen.se

Göteborgs stad

ANNONS