Så ofta kommer nya Hisingsbron att öppnas

I rusningstrafik kommer den nya Hisingsbron precis som Götaälvbron fortsatt vara stängd. Men under resten av tiden kommer bron att öppnas betydligt oftare än sin föregångare.
– I dag är det ganska ovanligt med en broöppning på dagtid, säger Patrik Benrick på Trafikverket.