Boplats Göteborg ligger på Rosenlundsplatsen, i kontorshuset bredvid Feskekörka.
Boplats Göteborg ligger på Rosenlundsplatsen, i kontorshuset bredvid Feskekörka.

Så lång tid tar bostadsköandet

ANNONS
|

Under 2013 förmedlades 7 027 hyreskontrakt via Boplats Göteborg. Fler än hälften, drygt 4 100, gick till bostadssökande som varit registrerade i tre år eller mindre.

- Att så stor del får lägenhet förhållandevis snabbt beror på att många lägenheter är öronmärkta för vissa grupper, till exempel studenter och ungdomar. Det är färre som får söka och det innebär att kötiden blir kortare för de grupperna. Det också så att nyproducerade lägenheter har en högre hyra vilket gör dem mindre efterfrågade, säger Viktor Johansson, författare av rapporten.

Privata värdar står för 40 procent av alla lägenheter som läggs ut på Boplats De sköter sorteringen av sökande själva och för många av dem är registreringstiden mindre relevant.

ANNONS

De kommunala och en del privata hyresvärdar går efter registreringstid och det märks i statistiken.

Allmännyttans del av de lägenheter som går till bostadssökande med kort registreringstid är liten. l princip handlar det i sådana fall nästan alltid om nyproduktion med högre hyra.

- Boplats består ju egentligen av två system, allmännyttans mer köbaserade och den privata marknadsplatsen som är mer flexibelt, vilket ger dem med kortare registreringstid en chans att få ett förstahandskontrakt på ett legalt sätt, säger Maria Meyer Martins, vd för Boplats Göteborg.

Bland de sökande som fick kontrakt trots att de hade 180 samlade dagar eller färre var medelinkomsten 391 333 kronor (för hela hushållet), vilket kan jämföras med 327 709 kronor som var medelinkomsten bland samtliga kontraktskrivande under året.

- Det handlar i första hand om nyproducerade lägenheter med hög hyra. Den som vill ha en lägenhet med låg hyra i till exempel Kungsladugård måste ha kötid från 2007 förklarar Maria Meyer Martins

Högst medelinkomst bland de bostadssökande har de som är 50-55 år.

Men över hälften, drygt 4 200 kontrakt, gick till sökande under 30 år. Det anses bero på att de flyttar oftare och att det är vanligare att de bor i hyresrätter.

ANNONS

- Unga söker också fler lägenheter och tackar dessutom ja oftare än äldre, säger Maria Meyer Martins.

FAKTA: De tio stadsdelarna med längst kötid i år:

Haga 8

Masthugget 6

Kungsladugård 6

Majorna 5,5

Torpa drygt 5

Kaverös nästan 5

Högsbo nästan 5

Bagaregården nästan 5

Västra Järnbrott drygt 4

Guldheden drygt 4

ANNONS