Så jobbade Västtrafiks civila kontrollanter – första dagen

Efter över tio år har Västtrafik återinfört civila biljettkontrollanter. I sociala medier tipsar tjuvåkare varandra om hur de känns igen. Samtidigt ställer sig många göteborgare positiva till de nya kontrollerna.
Med månadskort i ena handen och penna i den andra gav sig GP ut i kollektivtrafiken under första dagen med nya civila biljettkontrollanter.