Så höga betyg fick eleverna på Göteborgs grundskolor

Hur går det i skolan för Göteborgs barn och unga? Nu när skolåret är slut och betygen är satta har svaret kommit. GP har sammanställt ny statistik från Göteborg, som visar att andelen pojkar med gymnasiebehörighet har ökat, medan andelen gymnasiebehöriga flickor minskat. Här är niornas betyg – skola för skola.